Omvang natuur­netwerk moet wettelijk geborgd worden


16 juni 2015

De Partij voor de Dieren wil dat de rijksoverheid verantwoordelijk blijft voor het aanleggen en inrichten van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit nationale natuurnetwerk, dat natuurgebieden aan elkaar moet verbinden, is te belangrijk om uit handen te geven aan de provincies. Esther Ouwehand wil ook wettelijk vastleggen dat de afgesproken grootte van de EHS daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de basis van het Nederlandse natuurbeleid en essentieel voor het behoud en versterken van natuur. Het doel van de EHS is om de versnippering van natuur gebieden en het grote verlies aan biodiversiteit in Nederland tegen te gaan. Grotere gebieden zijn beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden, zoals stikstofstofuitstoot en klimaatverandering. Ook zijn ze gunstiger voor de biodiversiteit, bijvoorbeeld doordat planten en dieren zich makkelijker kunnen verspreiden.

De Partij voor de Dieren hekelt de beslissing van VVD en PvdA om de omvang van de Ecologische Hoofdstructuur fors te beperken. Waar de afspraak altijd is geweest dat de EHS 728.000 hectare zou gaan beslaan, is die ambitie teruggebracht naar 680.000 hectare. Ook op het budget voor de natuur wordt flink gesnoeid. Volstrekt onverantwoord, vindt Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de PvdD.

Ouwehand: “De natuur is de basis van ons bestaan. Wie denkt dat geld belangrijker is dan schone lucht, moet eens proberen zijn geld te tellen terwijl hij onder water zit. Zonder natuur geen schone lucht om in te ademen, geen schoon water om te drinken en geen gezonde bodem om ons voedsel op te verbouwen. Alle reden om de natuur wettelijk te beschermen!

In de natuurwet van staatssecretaris Dijksma, die vandaag wordt besproken in de Tweede Kamer, staat bovendien dat de provincies verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de EHS. De Partij voor de Dieren vindt dat geen goed idee. Een landelijke overkoepelende regie en eindverantwoordelijkheid is nodig om het natuurnetwerk daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Esther Ouwehand heeft daarom een amendement op de Wet natuurbescherming ingediend om de verantwoordelijkheid voor de EHS bij de rijksoverheid te houden. Een ander amendement van Ouwehand legt vast dat de EHS in 2027 minimaal 680.000 hectare omvat. Ook wordt daarmee vastgelegd dat de omvang van de EHS na 2027 verder wordt uitgebreid tot ten minste 728.000 hectare, in lijn met de oorspronkelijke opzet.

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief