PvdD dient 27 amen­de­menten in op nieuwe natuurwet


15 juni 2015

Vandaag gaat de Tweede Kamer de tweede termijn in van de behandeling van de initiatiefnota van Marianne Thieme die als doel heeft de plezierjacht definitief af te schaffen. Daarnaast bespreekt de Tweede Kamer vandaag de nieuwe Wet natuurbescherming waarop de Partij voor de Dieren 27 amendementen heeft ingediend.

Vandaag gaat de Tweede Kamer verder met de behandeling van de initiatiefnota van Marianne Thieme voor het sluiten van de plezierjacht. Het gaat daarbij om afschaffing van de wildlijst waarop 5 soorten staan die vrij bejaagbaar zijn: haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif. Van deze dieren worden er meer dan een miljoen per jaar gedood door jagers en een onbekend aantal niet-dodelijk getroffen, zonder dat er enige noodzaak of enig nut is.

Een ruime meerderheid van in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen zegde voorafgaand aan de verkiezingen van 2012 toe een einde te maken aan deze plezierjacht en regeringspartij PvdA bevestigde dit voornemen samen met D66 en GroenLinks in de initiatiefnota Mooi Nederland en recent nog tijdens de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten. Wanneer de PvdA woord houdt zal dat de definitieve afschaffing van de plezierjacht betekenen. Ook staatssecretaris Dijksma gaf recent aan dat het louter voor de lol van de jagers afschieten van genoemde 5 diersoorten voor haar ‘onacceptabel’ zou zijn.

Later op de dag behandelt de Tweede Kamer de nieuwe Wet natuurbescherming waarop de Partij voor de Dieren 27 amendementen heeft ingediend, waanronder het afschaffen van de dubbele pet van jachtopzichters (die van toezichthouder op en belangenbehartiger van zijn jachtheer), een verbod op het afschieten van dieren in draag- en zoogtijd, een verbod op de import van jachttrofeeën van bedreigde diersoorten en geen jacht in natuurgebieden.

Marianne Thieme: “Vandaag is een belangrijke dag voor de positie van in het wild levende dieren. In het regeerakkoord is er niets over vastgelegd zodat sprake is van een ‘vrije kwestie’. De sleutel ligt bij de Partij van de Arbeid. Maakt zij haar verkiezingsbeloften waar, dan is er een ruime Kamermeerderheid om te komen tot betere bescherming van flora en fauna.

Bekijk of lees de gezamenlijke bijdrage van Esther Ouwehand en Marianne Thieme aan het wetgevingsoverleg Wet natuurbescherming:

Bekijk of lees de bijdrage van Marianne Thieme aan notaoverleg plezierjacht:

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Kamer behandelt initiatiefnota plezierjacht

De Tweede Kamer behandelt donderdag en maandag de initiatiefnota van Marianne Thieme over het stoppen van de plezierjacht. In...

Lees verder

Omvang natuurnetwerk moet wettelijk geborgd worden

De Partij voor de Dieren wil dat de rijksoverheid verantwoordelijk blijft voor het aanleggen en inrichten van de Ecologische ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief