PvdD orga­ni­seert hoor­zitting over jach­t­a­men­dement PvdA en VVD


18 juni 2015

Op initiatief van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren), Eric Smaling (SP) en Rik Grashoff (GroenLinks) gaat de Tweede Kamer op 24 juni in gesprek met experts en maatschappelijke organisaties over de gevolgen van het jachtcompromis van de VVD en PvdA. De hoorzitting wordt georganiseerd voorafgaand aan de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet natuurbescherming.

Het jachtcompromis van de VVD en de PvdA voor de nieuwe natuurwet zorgt voor veel onrust in het land en onduidelijkheid over de gevolgen. Op verzoek van Marianne Thieme (PvdD), Eric Smaling (SP) en Rik Grashoff (GL) zal de Tweede Kamer op 24 juni in gesprek gaan met experts en maatschappelijke organisaties over het jachtamendement van de coalitiepartners. De hoorzitting dient meer helderheid te scheppen over de gevolgen van het plan van PvdA en VVD. Aan de orde komen onder meer de controleerbaarheid en handhaafbaarheid van de jacht en afschot in het kader van schadebestrijding en populatiebeheer. Daarnaast bespreekt de Kamer de toekomstige rol van maatschappelijke organisaties in de faunabeheereenheden.

Op donderdag 25 juni gaat de Tweede Kamer verder met de behandeling van de Wet Natuurbescherming.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief