Subamen­dement Thieme: op het amen­dement van het lid Ouwehand nr. 67 waarmee de laatste volzin van het met dat amen­dement voor­ge­stelde artikel 1.10, lid 2a vervalt


26 juni 2015

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr.160

De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor:

In het amendement van het lid Ouwehand (stuk nr. 67) vervalt in artikel 1.10, lid 2a, de laatste volzin.

Toelichting
Dit amendement regelt de waarborging van de omvang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, ook wel natuurnetwerk Nederland) binnen een vastgesteld tijdsbestek. De huidige afspraak van de regering en provincies om de EHS verder uit te breiden tot minimaal 680.000 hectare in 2027 wordt wettelijk vast gelegd. De Ecologische Hoofd-structuur is de basis van het Nederlandse natuurbeleid en essentieel voor het behoud en versterken van natuur. Grotere gebieden zijn beter bestand tegen negatieve milieuinvloeden, zoals stikstofstofuitstoot. Ook zijn ze gunstiger voor de biodiversiteit, bijvoorbeeld doordat planten en dieren zich makkelijker kunnen verspreiden.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GrK/O, D66, GL, PvdD, SP

Tegen

PVV, GrBvK, CU, SGP, VVD, Klein, Houwers, VanVliet, 50+, PvdA