Motie Wassenberg/Teunissen c.s. over uitspreken dat het ongepast is om coro­nasteun te besteden aan andere zaken dan de kunst- en cultuur­sector


30 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de coronasteun voor cultuur ook daadwerkelijk besteed dient te worden aan de kunst- en cultuursector,

spreekt uit dat het volstrekt ongepast is om dit geld te besteden aan andere zaken dan aan de kunst- en cultuursector,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Teunissen
Kwint
Westerveld
Ploumen
Wuite
Van Haga
Gündoğan
Pouw-Verweij


Status

Aangenomen

Voor

CDA, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

PVV