Motie Wassenberg over de behoefte aan nazorg inven­ta­ri­seren van slacht­offers van een onveilig school­klimaat


30 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat LHBTIQA+-leerlingen op de Gomarus Scholengemeenschap zijn geïntimideerd en gepest, waarbij trauma’s zijn veroorzaakt;

constaterende dat de psycholoog van de betrokken GGZ-instelling heeft bijgedragen aan het probleem;

overwegende dat mogelijk ook op andere scholen zich dergelijke situaties voordoen;

verzoekt de regering, de behoefte aan nazorg in kaart te brengen en een plan van aanpak op te stellen om te komen tot een toegankelijk proces van herstel voor de slachtoffers van het onveilige schoolklimaat op de Gomarus en andere scholen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Teunissen over zorgdragen voor het alsnog toekennen van misgelopen coronasteun aan de cultuursector

Lees verder

Motie Wassenberg over slachtoffers van het onveilige schoolklimaat compenseren voor kosten voor nazorg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer