Motie over in de verdere uitvoering van het garan­tie­fonds coulance betrachten


30 september 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het garantiefonds lang op zich heeft moeten laten wachten en dat culturele festivals, artiesten en toeleveranciers hierdoor in de problemen zijn geraakt;

Verzoekt de regering in de verdere uitvoering van het garantiefonds coulance te betrachten, zeker voor de culturele evenementen die aantoonbaar last hebben gehad van het laat beschikbaar komen van dit fonds;

En gaat over tot de orde van de dag,

Kwint
Westerveld
Ploumen
Wassenberg
Gündoğan


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD