Motie Van Raan c.s. over het kappen met kappen


3 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Urgenda adviseert om te stoppen met kaalkap voor houtoogst, met het bewerken van bosbodems, met de afvoer van biomassa uit het bos en met het kappen van bomen voor energiedoeleinden;

verzoekt de regering, dit advies over te nemen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Wassenberg
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL