Motie Van Raan/Thieme over het omzetten van de vrij­willige stop­pers­re­geling in de veehou­derij in een warme sanering


3 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het onzeker is of de aangekondigde vrijwillige stoppersregelingen voor de veehouderij zullen leiden tot de benodigde verlaging van het aantal dieren,

verzoekt de regering om de vrijwillige stoppersregelingen in de veehouderij om te zetten in een warme sanering en de daarbij opgekochte rechten uit de markt te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen