Motie Ouwehand c.s. over afstands­normen voor gifge­bruik


3 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de huidige beoordelingskaders voor de toelating van pesticiden niet alle risico’s meenemen, zoals indirecte en cumulatieve effecten (stapeling),

constaterende, dat er in gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, gif wordt aangetroffen in de huizen van omwonenden en zelfs in de luiers van baby’s,

constaterende, dat het RIVM stelt dat er nog te weinig kennis is over de impact op kwetsbare groepen, zoals kinderen onder de zestien weken,

constaterende, dat er wordt gewerkt aan de aanscherping van de beoordelingsmodellen, maar dat er zolang dat proces duurt middelen op de markt zijn en/of worden gebracht waarvan de risico’s onvoldoende duidelijk zijn,

van mening, dat het voorzorgbeginsel moet worden toegepast om geen onverantwoorde risico’s te nemen met de gezondheid van kwetsbare groepen,

verzoekt de regering, zolang de bestrijdingsmiddelen die op de markt zijn niet zijn beoordeeld op basis van aangescherpte risicobeoordelingsmodellen die ook kijken naar indirecte en cumulatieve effecten en de impact op kwetsbare groepen, afstandsnormen in te stellen zodat gifgebruik pal naast de leefomgeving van omwonenden en de speelplekken van kinderen niet meer voorkomt totdat is vastgesteld dat dat veilig kan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Bromet
Moorlag
Futselaar


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, CU, VVD, SGP