Motie Thieme/Ouwehand: voorkom toepassing 'scha­duw­be­prijzing' en 'bereidheid te betalen'


4 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de TEEB methode soms gebruik maakt van ‘schaduwbeprijzing’ en ‘bereidheid om te betalen’ om natuur economisch te waarderen,

overwegende, dat deze methodiek een onevenredig nadeel geeft voor armere landen en inheemse volken,

verzoekt de regering, te voorkomen dat ‘schaduwbeprijzing’ en ‘bereidheid te betalen’ om natuur economisch te waarderen wordt toegepast en de nadelen van deze methode uit te dragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen