Motie Thieme: Kroon­domein Het Loo jaarrrond open­stellen voor publiek


4 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het zogenoemde eigenlijke Kroondomein Het Loo meer dan drie maanden per jaar niet toegankelijk is voor de Nederlandse burgers;

verzoekt de regering om met ingang van 2014 het eigenlijke Kroondomein Het Loo gedurende het gehele jaar open te stellen voor het publiek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, Bontes, D66, GroenLinks, SP

Tegen

PvdA, VVD, CDA, CU, SGP, 50+