Motie Thieme/Ouwehand: niet de econo­mische waarde laten leiden bij natuur­be­scherming


4 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het onderzoeken van de economische waarde van natuur kan leiden tot verbeterde bescherming van natuur en ecosystemen en tot het implementeren van het principe dat de vervuiler moet betalen voor de schade die hij aanricht,

overwegende, dat het echter ook kan leiden tot het vermarkten van waardevolle natuur, tot intensivering van de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en tot het onderwaarderen van biodiversiteit,

spreekt uit, dat de economische waarde van natuur niet leidend mag zijn in de overweging een natuurgebied al dan niet te beschermen

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, CU, SGP, GroenLinks, SP, 50+

Tegen

VVD, CDA, D66, PVV, Bontes