Motie Thieme/Ouwehand over het welzijn van parti­culier gehouden konijnen


3 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit onderzoek van de Animal Science Group blijkt dat ongeveer de helft van de particulier gehouden konijnen onjuist is gehuisvest, met ernstige gevolgen voor dierenwelzijn;

verzoekt de regering een plan van aanpak te ontwikkelen met concrete doelstellingen voor de verbetering van het welzijn van particulier gehouden konijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, PvdA, PVV, SGP, VVD