Motie Thieme c.s. over een algemeen keurmerk voor etens­waren


10 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers blijkt dat 66% van de consumenten moeite heeft met de betekenis van de diverse keurmerken op etenswaren;

overwegende, dat het wenselijk is dat er een algemeen (integraal) keurmerk komt dat aangeeft hoe het product scoort met betrekking tot maatschappelijke waarden als gezondheid, milieu, klimaat en dierenwelzijn;

verzoekt de regering met voorstellen te komen voor een dergelijk integraal keurmerk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Halsema
Pechtold


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Ouwehand over het welzijn van particulier gehouden konijnen

Lees verder

Motie Thieme/Halsema over een campagne voor ten minste één dag per week geen vlees eten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer