Motie Thieme/Ouwehand over het verbieden van mega­stallen


3 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat megastallen grote negatieve effecten kunnen hebben op:

- de volksgezondheid;

- het welzijn van dieren;

- de diergezondheid;

- het landschap;

- het milieu;

verzoekt de regering de komst van megastallen te verbieden zolang geen helderheid bestaat over de gevolgen hiervan voor de volksgezondheid, dierenwelzijn, diergezondheid, het landschap en het milieu,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Ouwehand over concrete en afrekenbare doelstellingen met prestatie-inidicatoren

Lees verder

Motie Thieme/Ouwehand over het welzijn van particulier gehouden konijnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer