Motie Thieme/Ouwehand over het welzijn van commer­cieel gehouden geiten, schapen, herten, kalkoenen, struis­vogels, eenden en konijnen


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat voor de welzijnsproblemen die commercieel gehouden geiten, schapen, herten, kalkoenen, struisvogels, eenden en konijnen ondervinden, een welzijnsbeleid ontbreekt;

verzoekt de regering om binnen een half jaar met een plan van aanpak te komen om het welzijn van commercieel gehouden geiten, schapen, herten, kalkoenen, struisvogels, eenden en konijnen in kaart te brengen en te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV