Motie Thieme/Ouwehand over het voorkomen van scheef­groei in de geslachts­ver­hou­dingen bij het afgeven van afschot­ver­gun­ningen voor grote hoef­dieren


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering bij het afgeven van afschotvergunningen voor grote hoefdieren zodanige voorschriften te stellen dat scheefgroei in de geslachtsverhoudingen en daaruit voortvloeiende populatieproblemen zo veel mogelijk worden voorkomen en erop toe te zien dat deze voorschriften worden nageleefd;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat door een onafhankelijke instantie wordt toegezien op de naleving van deze voorschriften,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV