Motie Thieme/Ouwehand over onbe­perkte toegang voor kalveren tot water en ruwvoer


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat kalveren voor de verkrijging van roze kalfsvlees worden blootgesteld aan bewuste voedingsdeficiënties en slechts beperkt toegang hebben tot vers drinkwater;

verzoekt de regering om per 2009 de kalverhouderij te verplichten om kalveren onbeperkte toegang tot water en ruwvoer te verschaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD