Motie Teunissen/Kostic over de definitie van "zuivel" laten aansluiten bij de goede­ren­codes zodat de verbruiks­be­lasting niet meer kan worden ontweken


5 juni 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sommige producenten van frisdranken en vruchtensappen de huidige verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken ontwijken door kleine hoeveelheden zuivel aan hun producten toe te voegen;

constaterende dat deze truc ook in een aantal van de geschetste scenario’s voor een gedifferentieerde verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken mogelijk blijft;

constaterende dat het kabinet heeft aangegeven dat deze belastingontwijking – ook onder de huidige platte verbruiksbelasting – kan worden voorkomen door de definitie van «zuivel» aan te laten sluiten bij de goederencodes (GN-codes);

verzoekt de regering de definitie van «zuivel» aan te laten sluiten bij de GN-codes, zodat de verbruiksbelasting niet meer kan worden ontweken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Kostic


Status

Verworpen

Voor

GL-PvdA, D66, SP, CU, PvdD, Volt

Tegen

PVV, VVD, NSC, BBB, CDA, DENK, FVD, SGP, JA21