Motie: Laat voorstel biolo­gische wetgeving intrekken en inzetten op verbe­tering huidige wetgeving


11 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie met een wetgevingspakket is gekomen die de complete biologische wetgeving herziet,

constaterende dat dit voorstel op veel bezwaren stuit, onder andere omdat het tal van gedelegeerde bepalingen bevat waarvan de uitwerking onbekend is, het produceren van zowel biologische producten als gangbare producten op hetzelfde bedrijf verboden wordt en nationale aanvullende regels onmogelijk worden gemaakt

van mening dat een geleidelijke verandering naar een gemeenschappelijke Europese regelgeving beter is dan een rigoureuze omslag in de wetgeving die het voortbestaan van veel biologische bedrijven bedreigt,

verzoekt de regering actief een coalitie te smeden met gelijkgezinde landen om de (nieuwe) Europese Commissie te verzoeken het voorstel in te trekken en met een nieuw voorstel te komen dat gericht is op het verbeteren van de bestaande regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, CDA, CU, GroenLinks, SGP

Tegen

PVV, PvdA, D66, 50+, GrBvK, VanVliet