Motie Ouwehand: Hou Kamer op de hoogte van onder­han­de­lingen herziening biolo­gische wetgeving


11 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie met een wetgevingspakket is gekomen die de complete biologische wetgeving herziet,

verzoekt de regering de Kamer regelmatig te informeren over de voortgang van de onderhandelingen over deze wetgeving en de Kamer een indicatie te geven van het tijdspad met cruciale beslismomenten in de Raad,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen