Motie Teunissen over uitspreken dat de gezondheid van mensen en dieren en hun leef­om­geving centraal moet staan in het bestrij­dings­mid­de­len­beleid


16 mei 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de insectensterfte alarmerend is en uit recent onderzoek blijkt dat het uitsterven van zweefvliegen veel sneller gaat dan gedacht;

constaterende dat uit onderzoek van het RIVM blijkt dat 84% van allemensen sporen in hun lichaam heeft van twee of meer soorten bestrijdingsmiddelen;

constaterende dat boeren en hun buren het meest met bestrijdingsmiddelen in aanraking komen;

constaterende dat blootstelling aan bestrijdingsmiddelen gevaarlijk is voor mensen en dieren, wordt gelinkt aan ziektes als parkinson en kankeren dat kinderen en kwetsbare groepen het grootste gevaar lopen;

constaterende dat de Europese Commissie recentelijk een wetsvoorstel ter vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen van tafel heeft gehaald en we van de EU dus voorlopig geen actie kunnen verwachten;

constaterende dat het Europese Hof in zijn uitspraak van 25 april 2024 stelt dat de huidige manier waarop Nederland de toelating van bestrijdingsmiddelen uitvoert in strijd is met de wet;'

spreekt uit dat de gezondheid van mensen en dieren en hun leefomgeving centraal moet staan in het bestrijdingsmiddelenbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Aangenomen

Voor

PVV, GL-PvdA, D66, SP, CU, DENK, PvdD, Volt

Tegen

VVD, NSC, BBB, CDA, FVD, SGP, JA21

Lees onze andere moties

Motie Kostić over extra leed bij boeren en dieren voorkomen door een vorm van fokbeperking op te nemen in het maatregelenpakket tegen de mestcrisis

Lees verder

Motie Kostić c.s. over uitspreken dat de Kamer zich altijd zal inzetten voor de acceptatie van lhbtia-personen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer