Eman­ci­patie bevor­deren


Het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen, respect en tolerantie de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, zoals vrouwen, lhbtiq+'ers, mensen met een handicap en etnische minderheden, is het een taak van de overheid om zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijke behandeling.

De Partij voor de Dieren pleit er dan ook voor dat een gelijke beloning voor mannen en vrouwen wettelijk verplicht wordt. Tevens moet er met kracht opgetreden worden tegen alle vormen van discriminatie en moet de overheid ernaar streven het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling te laten zijn van de samenstelling van de bevolking.

Het standpunt Emancipatie bevorderen is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer