Eman­ci­patie


Het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen, respect en tolerantie de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, zoals vrouwen, LHBTI's en etnische minderheden, is het een taak van de overheid zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging.

De Partij voor de Dieren pleit er dan ook voor dat een gelijke beloning voor mannen en vrouwen wettelijk verplicht wordt. Tevens moet er met kracht opgetreden worden tegen alle uitingsvormen van discriminatie en moet de overheid ernaar streven het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling te laten zijn van de samenstelling van de bevolking. Ook moeten homoseksuele paren gelijke rechten krijgen aan die van heteroseksuele paren en bij een echtscheiding moeten mannen en vrouwen dezelfde rechten krijgen.

De Partij voor de Dieren stelt de volgende maatregelen voor:

  • Een verbod op LHBTI-discriminatie wordt, net als op discriminatie wegens godsdienst, ras etc., expliciet opgenomen in artikel 1 van de Grondwet.
  • Discriminatie van transgender mensen en discriminatie van mensen met een intersekseconditie wordt verboden in de Algemene wet gelijke behandeling. In de wet wordt de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ bovendien vervangen door ‘seksuele gerichtheid’. Zo worden ook biseksuele en aseksuele mensen wettelijk beschermd.
  • De officiële geslachtsregistratie wordt afgeschaft.
  • Vormen van meerouderschap, waarbij een kind wordt opgevoed door bijvoorbeeld een lesbisch koppel en een homoman, worden wettelijk erkend.
  • Geweld met een discriminerende achtergrond wordt zwaarder bestraft. De politie registreert geweld tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekseconditie. De aanpak van anti-LHBTI-geweld blijft topprioriteit bij politie en justitie.

Wijziging van de wet waarmee transgender mensen eenvoudiger hun geslachtsvermelding kunnen aanpassen (transgenderwet)
De Partij voor de Dieren vindt het zelfbeschikkingsrecht van transgender en genderdiverse mensen essentieel om te komen tot een inclusieve samenleving. Niet alleen voor transgender mensen biedt deze wet houvast, ook aan intersekse mensen aangezien zij dankzij deze wet de aanduiding ‘onbepaald’ makkelijker kunnen laten wijzigen naar een geslachtsvermelding die recht doet aan hun genderidentiteit. De Partij voor de Dieren had graag gezien dat deze wet dezelfde ruimte zou bieden aan non-binaire mensen om zich als ‘X’ te laten registreren in hun geslachtsvermelding zonder tussenkomst van de rechter en zullen voorstellen hiertoe dan ook steunen. De Partij voor de Dieren is ook op de hoogte van de zorgen rondom deze wet, maar herkent het beeld dat transrechten haaks staan op vrouwenrechten of andere mensenrechten niet. Wij delen de mening van VN-rapporteur voor de mensenrechten van LHBTIQ+-personen dat dit soort wetgeving juist helpt en dat we niet uit moeten gaan van schadelijke genderstereotypes. Lees hier dat rapport van de VN-rapporteur.

Het standpunt Emancipatie is onderdeel van: Emancipatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws