Eman­ci­patie


Het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen, respect en tolerantie de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, zoals vrouwen, LHBTI's en etnische minderheden, is het een taak van de overheid zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging.

De Partij voor de Dieren pleit er dan ook voor dat een gelijke beloning voor mannen en vrouwen wettelijk verplicht wordt. Tevens moet er met kracht opgetreden worden tegen alle uitingsvormen van discriminatie en moet de overheid ernaar streven het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling te laten zijn van de samenstelling van de bevolking. Ook moeten homoseksuele paren gelijke rechten krijgen aan die van heteroseksuele paren en bij een echtscheiding moeten mannen en vrouwen dezelfde rechten krijgen.

De Partij voor de Dieren stelt de volgende maatregelen voor:

  • Een verbod op LHBTI-discriminatie wordt, net als op discriminatie wegens godsdienst, ras etc., expliciet opgenomen in artikel 1 van de Grondwet.
  • Transgenderdiscriminatie en discriminatie van mensen met een intersekseconditie wordt verboden in de Algemene wet gelijke behandeling. In de wet wordt de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ bovendien vervangen door ‘seksuele gerichtheid’. Zo worden ook biseksuele en aseksuele mensen wettelijk beschermd.
  • De officiële geslachtsregistratie wordt afgeschaft.
  • Vormen van meerouderschap, waarbij een kind wordt opgevoed door bijvoorbeeld een lesbisch koppel en een homoman, worden wettelijk erkend.
  • Geweld met een discriminerende achtergrond wordt zwaarder bestraft. De politie registreert geweld tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekseconditie. De aanpak van anti-LHBTI-geweld blijft topprioriteit bij politie en justitie.

Het standpunt Emancipatie is onderdeel van: Emancipatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws