Motie: Stel plan van actie op voor biolo­gische sector


11 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de biologische sector gebruik maakt van uitzonderingen op de wetgeving, zogenaamde derogaties,

overwegende dat deze niet-biologische productiemethoden indruisen tegen eigen biologische principes en uitgefaseerd dienen te worden, via het stimuleren van onderzoek en innovatie,

verzoekt de regering in overleg met de biologische sector te komen tot een plan van aanpak voor een volledige biologische productiewijze in alles sectoren, waarin deadlines worden afgesproken waarop de biologische sector geen derogaties meer nodig heeft,

verzoekt de regering voorts om in de komende begroting rekening te houden met het vrijmaken van middelen voor de biologische sector voor het uitvoeren van dit actieplan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, CU, SGP, 50+, GrBvK, VanVliet