Motie: Europees verbod op kooi­huis­vesting voor vlees­ko­nijnen


14 mei 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er niet zoiets bestaat als een ‘welzijnskooi’ voor konijnen,

verzoekt de regering zich in te zetten voor een Europees verbod op kooihuisvesting voor vleeskonijnen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, D66, GroenLinks

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, CU, SGP, 50+, GrBvK, VanVliet