Motie Thieme: Natuur­lijke popu­laties als uitgangspunt in nieuwe natuurwet


21 mei 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een meerderheid van de ondervraagden bij de recente Groot Wild Enquête, uitgevoerd door Natuurmonumenten, tegen preventief afschot van dieren in het wild is;

constaterende dat de ontwikkeling van natuurlijke populaties momenteel mede wordt belemmerd door landelijk beleid;

constaterende dat de regering momenteel werkt aan een voorstel voor een nieuwe natuurwet;

verzoekt de regering natuurlijke populaties als uitgangspunt te nemen in de nieuwe natuurwet,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen