Vragen Wassenberg/Teunissen over olie­winning in het Virunga Natuurpark in Congo en de dreiging daarvan voor het voort­be­staan van berg­go­rilla’s


Indiendatum: 29 jul. 2022

Vragen van de leden Wassenberg en Teunissen (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Natuur en Stikstof over oliewinning in het Virunga Natuurpark in Congo en de dreiging daarvan voor het voortbestaan van berggorilla’s

 1. Kent u het artikel ‘Oliewinning in Virunga betekent het einde van de berggorilla’s’? [1]
 2. Deelt u de analyse van lokale bewoners en natuurorganisaties dat oliewinning en natuurbescherming niet samengaan? Zo nee, waarom niet?
 3. Deelt u de analyse dat het mogelijke vrijkomen van tussen de 26 en 32 miljard ton CO2 strijdig is met de klimaatdoelen van Parijs?
 4. Bent u het met ons eens dat oliewinning en de bescherming in het beschermde oerbos van Virunga niet samengaan en dat de kans reëel is dat de laatste populatie berggorilla’s die in dit gebied leeft zal verdwijnen door de exploitatie van de olie in dit oerbos? Zo nee, waarom niet?
 5. Is het juist dat Congo de komende jaren 500 miljoen dollar aan financiële steun ontvangt van onder meer de Europese Unie om zijn oerbossen te beschermen?
 6. Gaat u binnen het Central African Forest Initiative (Cafi) druk uitoefenen op Congo om geen oliewinning in kwetsbare gebieden toe te staan? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u bereid om desnoods de toegezegde gelden aan Congo te bevriezen of te schrappen, als de regering van Congo de afspraken over de bescherming van de oerbossen en de dwerggorilla’s niet nakomt en kiest voor oliewinning in het betreffende gebied? Zo nee, waarom niet?
 8. Welke rol hebben Nederlandse bedrijven (zoals Stichting Pensioenfonds DSM) [2] gespeeld bij het onderzoek dat oliebedrijf Soco International (in 2019 omgekat tot Pharos Energy, nadat het onder vuur was komen te leggen vanwege illegale activiteiten in Virunga) heeft uitgevoerd naar de mogelijkheden voor oliewinning in Virunga National Park? [3]
 9. Heeft de Nederlandse staat geïnvesteerd of andere betrokkenheid (financieel, kennis, of enige andere steun) verleend aan dergelijke onderzoeken?
 10. Bent u bereid om Congo bij te staan in de strijd tegen armoede door het land te helpen investeren in duurzame ontwikkeling binnen de draagkracht van de aarde?
 11. Wat gaat u doen om de berggorilla’s in Virunga National Park te beschermen?

[1] https://www.trouw.nl/buitenland/oliewinning-in-virunga-betekent-het-einde-van-de-berggorilla-s~bca0aeba/

[2] https://virungamovie.com/uploads/websites/466/wysiwyg/SOCO_International_plc_Shareholder_List_18.3.15.pdf

[3] https://virungamovie.com/