Vragen Vestering over de toename van de export van varkens over lange afstanden en de dreiging van Afri­kaanse varkenspest


Indiendatum: jul. 2022

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de toename van de export van varkens over lange afstanden en de dreiging van Afrikaanse varkenspest

 1. Wat vindt u er van dat er in het eerste half jaar van 2022 veel meer biggen en ‘vleesvarkens’ over lange afstanden zijn geëxporteerd voor de slacht dan in dezelfde periode vorig jaar, met name naar Spanje, Italië, Polen en Slovenië?[1],[2]
 2. Kunt u beschrijven hoe een transport van biggen en vleesvarkens naar Spanje, Italië, Polen en Slovenië verloopt? Hoe lang zijn de dieren in totaal onderweg? Hoeveel ruimte is er beschikbaar per dier en op wat voor ondergrond staan ze? Kunnen de dieren onderweg eten en drinken? Wat is de gemiddelde en maximale temperatuur? Hoe vaak worden zij gecontroleerd door een dierenarts? Worden zij onderweg uit- en weer ingeladen?
 3. Heeft u gezien dat er in de eerste helft van 2022 meer dan 930.000 biggen naar Spanje zijn geëxporteerd, veel meer dan in dezelfde periode in 2021? Hoe verklaart u deze toename?
 4. Wat vindt u er van dat Nederland daarmee de grootste leverancier is van buitenlandse biggen in Spanje?[3]
 5. Heeft u gezien dat de export van ‘vleesvarkens’ naar Spanje in de eerste helft van 2022 verdubbelde ten opzichte van 2021? Hoe verklaart u deze toename?
 6. Erkent u dat deze cijfers haaks staan op uw inzet om een einde te maken aan lange afstandstransporten met dieren die naar de slacht gaan?[4]
 7. Erkent u dat Nederlandse varkenshouders die steeds meer varkens laten slachten in het buitenland laten zien dat zij lak hebben aan uw plannen en dat het dierenleed tijdens deze lange transporten ze kennelijk onvoldoende interesseert?
 8. Erkent u dat deze cijfers tevens haaks staan op de inhoud van het position paper dat u samen met Denemarken, Duitsland, Zweden en België als zogenaamde ‘Vught-groep’ naar de Europese Commissie heeft gestuurd met daarin de oproep om de transportduur te beperken en de regelgeving voor diertransporten te verbeteren en aan te scherpen?[5]
 9. Erkent u dat u op deze manier door de varkenssector in uw hemd wordt gezet als u in Brussel voorop zegt te willen lopen als het gaat om de behandeling van dieren en dierenwelzijn, ook op weg naar de slacht?
 10. Heeft u gezien dat de vereniging voor Spaanse varkenshandelaren waarschuwt dat deze transporten de kans op insleep van Afrikaanse varkenspest vergroten?[6]
 11. Wat u doen om een einde te maken aan de exportdrift van de Nederlandse varkenssector?
 12. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


[1] RVO-cijfers over de export en import van varkens. https://www.rvo.nl/onderwerpen/marktinformatie/statistieken

[2] https://varkensinnood.nl/nieuwsartikelen/forse-toename-verre-varkenstransporten-ondanks-wensen-kabinet

[3] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/07/18/spaanse-handelaren-waarschuwen-voor-risicovolle-biggenimport

[4] Kamerstuk 28 286, nr. 1255

[5] Kamerstuk 21501-32-1452

[6] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/07/18/spaanse-handelaren-waarschuwen-voor-risicovolle-biggenimport