Vragen Wassenberg en Teunissen over het komende staats­bezoek van de Koning aan Noorwegen


Indiendatum: 3 nov. 2021

Vragen van de leden Wassenberg en Teunissen (beiden Partij voor de Dieren) aan de Minister-President over het komende staatsbezoek van de Koning aan Noorwegen.

  1. Bent u en is de Koning bekend met het feit dat Noorwegen dit jaar 575 walvissen heeft gedood, meer dan alle andere walvisjagende landen? [1]
  2. Bent u en is de Koning bekend met de conclusie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat levende walvissen bijdragen aan het tegengaan van de klimaatcrisis, vanwege de opslag van CO2 in hun lichaam? [2]
  3. Bent u en is de Koning bekend met de verwachting van het IMF dat als de walvispopulatie zich herstelt tot het niveau van vóór de industriële jacht op walvissen, deze dieren jaarlijks 1,7 miljard ton CO2 kunnen opvangen en vastleggen, en daarmee een significante bijdrage leveren aan het tegengaan van de klimaatcrisis? [2]
  4. Zal de Koning tijdens de gesprekken, die volgens de website van het Koninklijk Huis onder meer zullen gaan over de klimaatcrisis en het duurzaam beheer van zeeën, ook de schadelijke gevolgen van de walvisjacht met betrekking tot de klimaatcrisis benoemen? [2], [3]
  5. Zal de Koning tijdens het komende staatsbezoek Noorwegen aanspreken op de walvisvangst en zal hij Noorwegen verzoeken om de walvisjacht te staken? Zo nee, waarom niet?

[1] www.telegraaf.nl/nieuws/53156649/meeste-walvissen-gedood-in-noorwegen-sinds-2016
[2] www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/natures-solution-to-climate-change-chami.htm
[3] https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2021/10/19/staatsbezoek-noorwegen---programma

Indiendatum: 3 nov. 2021
Antwoorddatum: 30 nov. 2021

1

Bent u en is de Koning bekend met het feit dat Noorwegen dit jaar 575 walvissen heeft gedood, meer dan alle andere walvisjagende landen?

Antwoord

Ja, dit aantal is bekend en ook dat dit hoger is dan de aantallen die door de andere commercieel jagende landen (Japan en IJsland) zijn gevangen.

2

Bent u en is de Koning bekend met de conclusie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat levende walvissen bijdragen aan het tegengaan van de klimaatcrisis, vanwege de opslag van CO2 in hun lichaam?

Antwoord

Ja.

3

Bent u en is de Koning bekend met de verwachting van het IMF dat als de walvispopulatie zich herstelt tot het niveau van vóór de industriële jacht op walvissen, deze dieren jaarlijks 1,7 miljard ton CO2 kunnen opvangen en vastleggen, en daarmee een significante bijdrage leveren aan het tegengaan van de klimaatcrisis?

Antwoord

Ja.

4

Zal de Koning tijdens de gesprekken, die volgens de website van het Koninklijk Huis onder meer zullen gaan over de klimaatcrisis en het duurzaam beheer van zeeën, ook de schadelijke gevolgen van de walvisjacht met betrekking tot de klimaatcrisis benoemen?

Antwoord

Dit specifieke punt is niet besproken, maar zal worden meegenomen in de inzet die Nederland pleegt binnen de International Whaling Commission (IWC).

5

Zal de Koning tijdens het komende staatsbezoek Noorwegen aanspreken op de walvisvangst en zal hij Noorwegen verzoeken om de walvisjacht te staken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Dit onderwerp is niet aangekaart door de Koning tijdens het staatsbezoek, maar wel door andere leden van de delegatie. Hierbij is het Nederlandse standpunt besproken dat, in lijn met het EU-standpunt, bescherming van alle walvisachtigen nastreeft en een ban op de commerciële walvisjacht bepleit. Overigens heeft ook de minister-president dit overgebracht tijdens een telefoongesprek met de Noorse minister-president op 9 november jongstleden.

Interessant voor jou

Vervolgvragen Vestering over de sterfte en slacht van geitenlammetjes binnen een week na hun geboorte

Lees verder

Schriftelijke vragen Ouwehand over de uitspraken van de minister-president bij de klimaattop in Glasgow

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer