Schrif­te­lijke vragen Ouwehand over de uitspraken van de minister-president bij de klimaattop in Glasgow


Indiendatum: 5 nov. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Ouwehand (PvdD) voor de minister-president over zijn uitspraken bij de klimaattop in Glasgow.

  1. Is het waar dat u tijdens een besloten diner op de klimaattop in Glasgow het volgende tegen jongerenvertegenwoordigers hebt gezegd: “Het is niet uit te leggen aan mensen dat ze niet meer mogen vliegen of als ze geen vlees meer mogen eten. Dus om ervoor te zorgen dat mensen niet extreemrechts gaan stemmen, kan het niet ambitieuzer dan het nu is.”? [1]
  2. Zo nee, wat zei u dan wel?
  3. Kunt u deze vragen binnen enkele dagen beantwoorden?

[1] Jongeren dineren met Rutte tijdens klimaattop | NPO Radio 1

Indiendatum: 5 nov. 2021
Antwoorddatum: 16 nov. 2021

1. Is het waar dat u tijdens een besloten diner op de klimaattop in Glasgow het volgende tegen jongerenvertegenwoordigers hebt gezegd: “Het is niet uit te leggen aan mensen dat ze niet meer mogen vliegen of als ze geen vlees meer mogen eten. Dus om ervoor te zorgen dat mensen niet extreemrechts gaan stemmen, kan het niet ambitieuzer dan het nu is.”? [1]
De precieze bewoording van mijn opmerking waar mevrouw Fleming naar verwijst kan ik niet terughalen. Wel heb ik het belang benadrukt van voldoende draagvlak in de samenleving voor het ambitieuze klimaatbeleid dat het kabinet voorstaat. Het is belangrijk dat we iedereen meenemen in de klimaattransitie en dat iedereen die ook kan meemaken. Dat betekent dat de baten en lasten van de klimaattransitie eerlijk moeten worden verdeeld tussen huishoudens en het bedrijfsleven, als ook tussen huishoudens onderling. Indien klimaatmaatregelen bepaalde groepen disproportioneel hard raken, kan dat het draagvlak voor klimaatbeleid doen eroderen. Dat kan partijen in de kaart spelen die in het geheel tegenstander zijn van klimaatbeleid. Het effect hiervan zou daarmee averechts zijn en dit moet worden voorkomen. Het kabinet streeft daarom naar een ambitieus klimaatbeleid, waarbij maatregelen verschillende groepen proportioneel en evenredig raken, om zo iedereen de klimaattransitie op een eerlijke en effectieve manier te laten doormaken.

2. Zo nee, wat zei u dan wel?
Zie beantwoording vraag 1.

3. Kunt u deze vragen binnen enkele dagen beantwoorden?
Ja.


[1] Jongeren dineren met Rutte tijdens klimaattop | NPO Radio 1