Vragen Van Raan en Teunissen over de door Nederland uitge­sproken steun aan diep­zee­mijnbouw


Indiendatum: apr. 2022

Vragen van de leden Van Raan en Teunissen (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof, de staatssecretaris Mijnbouw, en de minister van Buitenlandse Zaken over de door Nederland uitgesproken steun aan diepzeemijnbouw

 1. Kent u de berichten ‘We hebben geen idee wat er in de diepzee leeft. En toch is het daar straks een industriegebied’ en ‘Day 3 – The precautionary principle?’? [1], [2]
 2. Kunt u verduidelijken wat de inzet is van Nederland bij de onderhandelingen van de International Seabed Authority (ISA) over diepzeemijnbouw?
 3. Klopt het dat Nederland zich heeft uitgesproken als een voorstander van diepzeemijnbouw? Zo ja, onder welke voorwaarden vindt Nederland dat diepzeemijnbouw kan plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?
 4. Klopt het dat er weinig bekend is over wat er leeft, hoe ecosystemen op deze dieptes functioneren en wat de gevolgen en de risico’s van diepzeemijnbouw zijn? Zo nee, op basis van welk wetenschappelijk onderzoek sluit u negatieve gevolgen van diepzeemijnbouw uit?
 5. Wat is uw reactie op de oproep van meer dan 600 mariene wetenschappers om exploratie van diepzeemijnbouw te pauzeren totdat rigoureus onderzoek is ondernomen waarop beslissingen kunnen genomen worden? [3]
 6. Hoe is het Nederlandse standpunt over diepzeemijnbouw tot stand gekomen en wat is het standpunt? Welke ministers en/of ministeries waren hierbij betrokken?
 7. Hoe is de inzet van Nederland tijden de ISA-onderhandelingen tot stand gekomen en welke ministers en/of ministeries waren hierbij betrokken?
 8. Welke andere externe partijen, bedrijven of organisaties waren betrokken bij het opstellen van de inzet van Nederland? Welke rol heeft Royal IHC?
 9. Kunt u aangeven wie de afgevaardigden van de Nederlandse delegatie zijn bij de ISA-onderhandelingen?
 10. Wanneer wordt er besloten over diepzeemijnbouw tijdens de ISA-onderhandelingen? Kunt u de Kamer informeren over de uitkomsten van de onderhandelingen?
 11. Hoe ziet het verdere proces van besluitvorming er uit? Wat is de tijdslijn? Waar en op welk moment zal de Kamer bij het proces van besluitvorming betrokken worden?

[1] https://decorrespondent.nl/11643/we-hebben-geen-idee-wat-er-in-de-diepzee-leeft-en-toch-is-het-daar-straks-een-industriegebied/5880887007666-66555c40

[2] http://www.savethehighseas.org/isa-tracker/index.php/2022/03/23/day-3-a-precautionary-approach/

[3] https://www.seabedminingscienc...