Vragen Ouwehand over snel verslech­te­rende situatie voor dieren in veehou­derij als gevolg van corona­crisis


Indiendatum: apr. 2020

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de snel verslechterende situatie voor dieren in de veehouderij als gevolg van de coronacrisis.

 1. Heeft u gezien dat de ophoping van dieren in de veehouderij na het wegvallen van de vraag uit de horeca en het wegvallen van een deel van de export van dierlijke producten en levende dieren steeds dringender problemen begint op te leveren?
 2. Deelt u de mening dat het onacceptabel zou zijn als dieren straks worden doorgedraaid alsof het tomaten zijn, omdat niet tijdig is ingegrepen om de productie te beperken?
 3. Erkent u dat het invriezen van vlees om te voorkomen dat het moet worden weggegooid geen oneindige oplossing kan bieden, al was het alleen al maar omdat het aantal vriesruimtes beperkt is?
 4. Heeft u gelezen dat nu ook varkensslachterijen waarschuwen voor overvolle stallen en welzijnsproblemen nu de capaciteit bij varkensslachterijen lager ligt door de coronamaatregelen?[1]
 5. Heeft u gezien dat er bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland al sprake is van overvolle stallen omdat er veel minder dieren worden geslacht en de dieren langer in de stallen blijven?[2]
 6. Heeft u gelezen dat vrieshuizen momenteel overvol zitten met kippenvlees en dat slachterijen oproepen om minder vleeskuikens in de stallen te plaatsen?[3],[4]
 7. Heeft u gelezen dat ook veel kalfsvlees de vriezer in gaat, nu de horeca-afzet en een belangrijk deel van de export naar Italië, Frankrijk, Spanje en Duitsland is weggevallen?[5]
 8. Waarom heeft u nog steeds geen fokbeperkingen ingesteld om te voorkomen dat stallen overvol raken en om te voorkomen dat vlees zal worden vernietigd, waartoe de Partij voor de Dieren u al eerder heeft opgeroepen?[6]
 9. Heeft u gelezen dat de verkoop van ‘kooi-eieren’ enorm is gedaald doordat horecagelegenheden zijn gesloten en de export van eieren moeizaam loopt[7] en dat dit dus gaat om de eieren die zijn gelegd door de meer dan 6 miljoen kippen[8] die in Nederland nog altijd hun leven moeten slijten in een ‘verrijkte kooi’ met iets meer dan een a4-tje ruimte en in hun korte leven ongeveer 300 eieren moeten leggen?
 10. Deelt u de mening dat de horecabranche hiermee lelijk door de mand valt, omdat zij hun klanten dus massaal (gerechten met) goedkope kooi-eieren blijken te serveren, terwijl Nederlandse supermarkten zulke eieren normaal gesproken niet eens meer als consumptie-ei te koop aanbieden?
 11. Heeft u gelezen dat de European Milk Board (EMB) waarschuwt dat op dit moment meer melk wordt geproduceerd dan de markt aan kan en een oproep doet aan de Europese Commissie om direct maatregelen te treffen voor een vrijwillige productiebeperking voor Europese melkveehouders?[9]
 12. Klopt het dat fabrieken in Amerika en Canada al melk weggooien, ofwel ‘laten lopen’?
 13. Heeft u gelezen dat ook de vraag naar kaas flink is gekelderd door het wegvallen van de vraag bij de horeca?[10]
 14. Gaat u zich inzetten voor een diervriendelijke productiebeperking in de melkveehouderij, zowel in Nederland als in Europa? Zo nee, vindt u dat melk zomaar mag worden weggespoeld om te voorkomen dat de melkprijzen nog verder dalen?
 15. Gaat u nu wél fokbeperkingen instellen in de melkveehouderij of kiest u bewust voor de situatie dat melkoverschotten zullen worden weggespoeld en kalfsvlees zal worden vernietigd?
 16. Heeft u gelezen dat de export van Nederlandse eendagskuikens voor de leghennenhouderij naar bepaalde gebieden stil is komen te liggen?[11] Geldt deze situatie ook voor eendagskuikens die worden geëxporteerd voor de vleeskuikenhouderij? Om hoeveel eendagskuikens gaat het hierbij in totaal?
 17. Kunt u bevestigen dat (een deel van de) eendagskuikens die naar Midden-Afrika zouden worden geëxporteerd, in ieder geval tot 10 april zal worden afgemaakt? Geldt dit ook voor eendagskuikens die naar andere gebieden zouden worden geëxporteerd?
 18. Kunt u bevestigen dat ook groepen moederdieren vervroegd zullen worden geslacht?
 19. Hoeveel eendagskuikens en hoeveel moederdieren worden in totaal vervroegd geslacht door de exportbeperkingen?
 20. Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk en één voor één beantwoorden?[1] https://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Nieuws/2020/4/Vrees-voor-welzijnsproblemen-door-gebrek-keurmeesters-565923E/
[2] https://www.pigbusiness.nl/artikel/244277-varkensstallen-nieuw-zeeland-raken-overvol-door-coronamaatregelen/
[3] https://www.pluimveeweb.nl/artikel/243914-stop-op-korte-termijn-import-pluimveevlees/
[4] https://www.pluimveeweb.nl/artikel/243721-druk-op-uitladers-neemt-toe-slachterijen-pleiten-voor-lagere-opzet/
[5] https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2020/3/Afzet-kalfsvlees-moeizaam-door-coronamaatregelen-562554E/
[6] Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Aanhangsel van de Handelingen nummer 2239
[7] https://www.boerderij.nl/Pluimveehouderij/Achtergrond/2020/4/Goede-consumptie-maar-kooi-snoeihard-onderuit-565960E/
[8] De volgende aantallen leghennen (dus exclusief de opfokleghennen) in Nederland verdeeld over de houderijsystemen zijn in 2018 aan de EC doorgegeven:
• Verrijkte kooi 6.234.000
• Vrije uitloop 5.487.000
• Scharrel 20.608.000
• Biologisch 1.997.000
[bron: Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP)]
[9] https://www.melkvee.nl/artikel/243883-direct-vrijwillige-melkproductiebeperking-invoeren/
[10] https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200406_58825303/klappen-door-corona-dreigen-nu-ook-voor-melkveehouders-prijsval-bij-kaas-werkt-door-zuivelfabrieken-draaiende-houden-dat-is-nu-het-belangrijkste
[11] https://www.boerderij.nl/Pluimveehouderij/Nieuws/2020/3/Afzet-valt-weg-eendagskuikens-geeuthanaseerd-563692E/