Vragen Kostic over kinder­mar­keting door varkens­hou­de­rijen


Indiendatum: 3 jul. 2024

Schriftelijke vragen van het lid Kostić (Partij voor de Dieren) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Jeugd, Preventie en Sport over kindermarketing door varkenshouderijen.

1. Bent u bekend met het lesmateriaal wat wordt verschaft door The Pig Story aan kleuterklassen, waarin “Het ware verhaal over het Nederlandse varken wordt verteld”?[1]

2. Herinnert u zich de schriftelijke vragen van mijn fractie uit 2020 over “misleidende kindermarketing door de vee-industrie” (kamerstuk 2020Z15305)?

3. Bent u bekend met de uitspraak van de Reclame Code Commissie in 2021 die, ook in hoger beroep, aangeeft dat het lesmateriaal van de Nederlandse varkenssector geldt als kindermarketing omdat ze misleidende en onjuiste informatie gebruikt om jonge kinderen een positief gevoel te geven over varkensvlees?[2]

4. Wat vindt u ervan dat dit lesmateriaal tot op de dag van vandaag nog altijd wordt aangeboden aan scholen, ondanks deze uitspraak van de Reclame Code Commissie?

5. Wat vindt u ervan dat kinderen van 4 tot 6 jaar (groep 1-2) een boekje vol onwaarheden krijgen welke een rooskleurig beeld schept van de varkenssector zonder in te gaan op het afschuwelijke leed van de varkens?

6. Wat vindt u ervan dat in het informatieboekje uitgebreid wordt omschreven hoe biggen opgroeien, maar dat wordt verzwegen dat bij 99% van de biggetjes de staarten wordt afgebrand?

7. Kunt u bevestigen dat de uitspraak “Wist je dat alle pasgeboren biggen binnen 8 uur een eigen speen hebben?” onjuist, of op zijn minst misleidend, is aangezien varkens zo doorgefokt zijn dat ze regelmatig meer biggen krijgen dan dat ze tepels hebben?

8. Kunt u bevestigen dat de uitspraak “De biggen blijven bij de moeder in de kraamstal totdat ze achtentwintig dagen oud zijn” onjuist is, aangezien veel varkenshouders biggen weghalen bij de moeder en deze, op gewicht, sorteren en herverdelen over de zeugen?[3]

9. Wat vindt u ervan dat in het informatieboekje niks wordt vermeld over dat elk jaar meer dan 3,5 miljoen biggen de stal niet levend uitkomen, maar vroegtijdig sterven?

10. Wat vindt u ervan dat op de website van The Pig Story het overgrote deel van de filmpjes wordt gemaakt op een biologische varkenshouderij,[4] terwijl in Nederland meer dan 93% van varkenshouderijen niet biologisch zijn? Geeft dit volgens u een eerlijk beeld van de behandeling van varkens in Nederland?

11. Wat vindt u ervan dat kleuters hier leren dat de media ons niet het ware verhaal zou vertellen over varkens?

12. Bent u, net zoals uw voorganger, van mening dat er in het informatiemateriaal “relatief weinig aandacht geschonken wordt aan dierenwelzijn”? Zo nee, waarom niet?

13. Onderschrijft u de eerdere uitspraak van de Reclame Code Commissie dat “The Pig Story” een gekleurde reclame-uiting is, met verschillende ongenuanceerde en misleidende claims?

14. Kunt u bevestigen dat veel van de bezwaren van de Reclame Code Commissie nog steeds van toepassing zijn op de huidige variant van “The Pig Story”?

15. Wat vindt u ervan dat The Pig Story hiermee het oordeel van de Reclame Code Commissie negeert door deze misleidende kindermarketing te blijven verspreiden?

16. Wat vindt u ervan dat kleuters hier leren dat varkens belangrijk zijn voor Nederland, bijvoorbeeld omdat we er sigaretten van maken? Waarom worden sigaretten op deze manier bij kleuters aangeprijsd?

17. Bent u ervan op de hoogte dat The Pig Story is ontwikkeld daar marketingbureau ReMarkAble?[5]

18. Bent u er ook van op de hoogte dat marketingbureau ReMarkAble mede initiatiefnemer is van de oprichting van de BoerBurgerBeweging als politieke partij?[6]

19. Ziet u het verstrekken van lesmateriaal door de oprichters van een politieke partij als iets wat in lijn is met het Hoofdlijnenakkoord dat onderwijsmethodes “politiek neutraal” moeten zijn? Zo ja, waarom?

20. Bent u bereid het lespakket, in lijn met het Hoofdlijnenakkoord, per direct te verbieden?

21. Bent u ook bereid om scholen die dit lespakket hebben ontvangen een rectificatie te sturen om aan te geven dat het hier ging om materiaal wat volgens de Reclame Code Commissie geldt als kindermarketing?

[1] https://www.thepigstory.nl/kinderen-en-scholen
[2] Uitspraak hoger beroep: varkenssector doet aan misleidende kindermarketing | Varkens in Nood
[3] https://www.varkensbedrijf.nl/fokkerij/opfokzeugen/veertig-gespeende-biggen-per-zeug-per-jaar
[4] Video's VarkensVragen - The Pig Story
[5] The Pig Story | ReMarkAble communicatie
[6] ReMarkAble maakt opmerkelijke BoerBurgerBeweging | ReMarkAble communicatie

Interessant voor jou

Vragen Ouwehand over de politieke beloften die al decennia aan dieren worden gedaan, maar nooit zijn nagekomen

Lees verder

Vragen Ouwehand over het beschermen van dieren tegen hitte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer