Vragen Teunissen over ernstig dierenleed bij de training en inzet van poli­tie­honden


Indiendatum: 5 jul. 2024

Vragen van het lid Teunissen (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur over ernstig dierenleed bij de training en inzet van politiehonden.

 1. Kent u de berichten ‘Agent schiet op politiehond tijdens arrestatie van verwarde man’ en ‘Politiehond die zich tegen arrestatieteam in Dalfsen keerde overleden’?[1][2]
 2. Wat ging er door u heen toen u vernam dat een politiehond is overleden nadat die is neergeschoten door een politieagent?
 3. Kunt u bevestigen dat met de nieuwe “Koers voor Politiehonden” juist werd ingezet op honden die minder snel bijten?
 4. Hoe verklaart u dan dat deze politiehond zelfs een van de eigen agenten heeft gebeten?
 5. Kunt u aangegeven of de hond is neergeschoten door de begeleider of door een andere agent?
 6. Kunt u aangeven welke stappen zijn ondernomen vlak nadat de hond werd neergeschoten?
 7. Is er een onderzoek ingesteld naar de inzet van de hond in deze casus, wat er mis is gegaan, waarom de hond zich ‘tegen de leden van het arrestatieteam keerde’ en of de hond niet overhaast is neergeschoten? Zo ja, kunt u deze resultaten met de Kamer delen? Zo nee, bent u alsnog bereid om een dergelijk onderzoek te starten?
 8. Kunt u aangeven hoe vaak er in de afgelopen vijf jaar politiehonden gewond zijn geraakt bij de inzet?
 9. Kunt u aangeven hoe vaak er in de afgelopen vijf jaar agenten, arrestanten of omstanders gewond zijn geraakt door de inzet van politiehonden?
 10. Kunt u bevestigen dat er op 25 maart 2024 een hondentraining van GHSV Schiedam is stilgelegd door de politie na meldingen van dierenmishandeling en gebruik van illegale trainingsmiddelen?[3]
 11. Deelt u de mening dat hondenscholen een voorbeeldfunctie hebben en dat het zeer ernstig is dat bij hondentrainingen dieren worden mishandeld?
 12. Deelt u de mening dat een hondenschool waar ernstige dierenmishandeling heeft plaatsgevonden, vanwege deze voorbeeldfunctie, permanent moet worden gesloten? Zo nee, waarom niet?
 13. Kunt u aangeven welke stappen zijn ondernomen tegen deze betreffende hondenschool?
 14. Is of was deze trainingsschool aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV)?
 15. Kunt u uitsluiten dat er door de politie, douane, Dienst Justitiële Inrichtingen, Defensie of Koninklijke Marechaussee honden zijn aangekocht die zijn getraind bij deze trainingsschool? Zo nee, waarom niet?
 16. Kunt u zich de aflevering van Rambam van 18 januari 2018 herinneren, waarin te zien was dat bij een tiental hondenscholen op grote schaal honden werden mishandeld, waar attributen als slipkettingen, prik- en stroombanden werden gebruikt, en waar honden werden geslagen met flessen die met grind waren gevuld?
 17. Wat vindt u ervan dat er ruim zes jaar later nog steeds hondenscholen zijn waar honden ernstig worden mishandeld?
 18. Bent u bereid het toezicht op en handhaving bij hondenscholen te intensiveren? Zo nee, waarom niet?
 19. Bent u bereid hondentrainer (kynologisch instructeur) een erkend beroep te maken en regels op te stellen voor de wijze waarop honden getraind worden? Zo nee, waarom niet?
 20. Bent u bereid toe te werken naar een gezamenlijke trainingsschool voor overheidshonden, zodat de honden niet meer hoeven te worden aangekocht bij particuliere trainingsscholen waar geen of weinig toezicht op is? Zo nee, waarom niet?
 21. Erkent u dat de inzet van politiehonden altijd gepaard zal blijven gaan met dierenleed of -mishandeling? Zo nee, op welke manier kunt u dit uitsluiten?
 22. Bent u bereid om vanwege dit leed met een plan te komen voor de afbouw en uitfasering van het gebruik van politiehonden? Zo nee, waarom niet?

[1] https://nos.nl/artikel/2521578-agent-schiet-op-politiehond-tijdens-arrestatie-van-verwarde-man
[2] https://www.rtvoost.nl/nieuws/2371937/politiehond-die-zich-tegen-arrestatieteam-in-dalfsen-keerde-overleden
[3] https://schiedam24.nl/artikel/politie-legt-hondentraining-stil

Interessant voor jou

Vragen Ouwehand over de bescherming van dieren tegen stalbranden

Lees verder

Vragen Ouwehand/Teunissen over aanvullende sancties tegen de grootste Israëlische landinname op de Westelijke Jordaanoever sinds de Oslo-akkoorden en de erkenning van vijf illegale nederzettingen in bezet gebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer