Vragen Ouwehand c.s. over de gevaren van de coro­na­be­smet­tingen bij nert­sen­fok­ke­rijen


Vragen van het lid Ouwehand (PvdD), Bromet (GL) en Futselaar (SP) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de gevaren van de coronabesmettingen bij nertsenfokkerijen

 1. Klopt het dat Nederland het eerste land ter wereld is met een uitbraak van het coronavirus onder fokdieren in de veehouderij?
 2. Hoeveel nertsen zijn er in totaal besmet met het coronavirus bij de twee nertsenfokkerijen in Noord-Brabant?
 3. Wat gebeurt er met de dieren op bedrijven waar corona is aangetroffen?
 4. Kunt u verzekeren dat in het geval van ruiming van nertsenhouderijen er daarna geen nieuwe nertsen meer geplaatst zullen worden in deze stallen?
 5. Realiseert u zich dat er nog altijd een tekort is aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), en dat er nog altijd niet genoeg PBM’s beschikbaar zijn om zorg- en thuiszorgmedewerkers de bescherming te bieden die zij nodig hebben bij hun werk?
 6. Hoe moet het advies voor persoonlijke bescherming op nertsenfarms in het licht van deze schaarste worden uitgelegd? Betekent dit dat het advies voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen niet kan c.q. zal worden opgevolgd, of betekent dit dat er door de nertsenfokkerij PBM’s aan de toch al schaarse voorraad zullen worden onttrokken ten koste van de zorg?
 7. Welke sanctie staat er op het niet naleven van de door u afgekondigde meldplicht door nertsenfokkers?
 8. Hoe gaat u precies toezien op de naleving van deze meldplicht?
 9. Kunt u bevestigen dat er in totaal nog 807.500 nertsen worden gebruikt in de nertsenhouderij in Nederland?
 10. Kunt u bevestigen dat alle moederdieren tussen nu en eind mei moeten bevallen van 5 tot 6 jongen, waardoor er over een maand 4 tot 4,8 miljoen nertsen zullen zijn?[1]
 11. Is het waar dat er in 2019 (‘projectmatig’) geen inspecties in de nertsenhouderij zijn uitgevoerd door de NVWA?[2] Zo nee, hoe zit het dan en wat bedoelt de NVWA met ‘projectmatige’ inspecties?
 12. Hoeveel inspecties zijn er in 2020 tot nu toe uitgevoerd op nertsenfokkerijen door de NVWA? Kunt u beschrijven om wat voor soort inspecties het ging en wat daarbij is aangetroffen?
 13. Kunt u bevestigen dat wetenschappers waarschuwen dat bepaalde diersoorten een nieuw reservoir kunnen vormen voor het coronavirus, waardoor het virus op een later moment voor een nieuwe besmettingsgolf kan zorgen?[3]
 14. Kunt u bevestigen dat onderzoek heeft uitgewezen dat fretten vatbaar zijn voor COVID-19?
 15. Kunt u bevestigen dat Nederlandse onderzoekers aantoonden dat fretten elkaar zonder direct contact efficiënt via de lucht kunnen besmetten?[4]
 16. Kunt u bevestigen dat nertsen nauw verwant zijn aan fretten?
 17. Erkent u dat de fokkerij van nertsen hierdoor een enorm risico vormt op het voortduren en mogelijk zelfs het verergeren van de coronacrisis?
 18. Gaat u de fok van nertsen uit voorzorg stilleggen in het belang van de gezondheid van mens en dier? Zo nee, waarom niet?
 19. Gaat u de ingangsdatum van het nertsenfokverbod van 1 januari 2024 vervroegen in het belang van de gezondheid van mens en dier? Zo nee, waarom niet?
 20. Kunt u deze vragen één voor één en zo spoedig mogelijk beantwoorden, doch uiterlijk voor de eerstvolgende persconferentie van het kabinet over de coronacrisis?

[1] CBS cijfers over 2019, https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/81302ned/table?dl=301D8

[2] https://www.animalrights.nl/animal-rights-vraagt-om-striktere-controle-nertsenhouderijen

[3] https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/03/coronavirus-animal-reservoir-research/

[4] Kamerbrief 22 april 2020, Betreft COVID-19 en mogelijke relatie met dieren