Vragen Wassenberg over onderzoek met apen voor de ontwik­keling van een vaccin tegen COVID-19


Indiendatum: apr. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over onderzoek met apen voor de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19.

  1. Kent u het bericht ‘Dierproef rammelt aan alle kanten’, waarin onderzoekers van Radboudumc Nijmegen, UMC Utrecht en Netherlands Heart Institute concluderen dat 85% van de dierproeven voor nieuwe medicijnen en behandelingen géén effect oplevert bij mensen, terwijl eerder bij dieren wel resultaat werd geboekt? [1]
  2. Deelt u de mening dat het zeer ongewenst is dat de ontwikkeling van een vaccin tegen het SARS-COV-2-virus (COVID-19) vertraging op kan lopen, doordat de meeste dierproeven uiteindelijk geen of weinig relevantie hebben voor de mens?
  3. Deelt u de mening dat voor het vinden van een vaccin tegen COVID-19 innovatieve onderzoeksmethoden zonder proefdieren optimaal moeten worden ingezet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat dit stimuleren?
  4. Bent u bereid om financiële of wettelijke belemmeringen voor het versneld ontwikkelen van een vaccin zonder gebruik van proefdieren, zo veel mogelijk weg te nemen?
  5. Deelt u de mening dat het gebruik van Java-apen door het BPRC in het COVID-19-onderzoek niet mag leiden tot verwatering van de afspraken over de reductie van de fokkolonie van het BPRC en de afname van het aantal dierproeven op apen door het BPRC?

[1] Dierproef rammelt aan alle kanten, Algemeen Dagblad 5-7-2018,