Vragen Teunissen over het bericht dat Shell honderden miljoenen heeft verdiend aan het ETS-systeem


Indiendatum: 21 feb. 2024

Vragen van het lid Teunissen (PvdD) aan de minister van Klimaat en Energie over het bericht dat Shell honderden miljoenen heeft verdiend aan het ETS-systeem

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘Opnieuw door de morele ondergrens’ over de lucratieve emissiehandel van Shell? [1]

Vraag 2

Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat Shell, goed voor 1,4 procent van de wereldwijde uitstoot, in de top 10 van grootste vervuilers ter wereld, in vijftien jaar tijd een overschot van 2,3 miljard euro aan emissierechten heeft kunnen opbouwen en hiermee significante winst kan behalen? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Vraag 3

In het artikel wordt beschreven dat volgens deskundigen de emissierechten in de toekomst naar vijfhonderd euro per ton CO2moet gaan om met het ETS-systeem het gewenste klimaateffect te behalen. De speculatie met emissierechten zal daardoor nog lucratiever worden. Is het kabinet het met de Partij voor de Dieren eens dat het onjuist is als een bedrijf geld verdient aan emissierechten terwijl de CO2-uitstoot niet significant daalt? Wat vindt de regering ervan dat emissierechten naar verwachting nog lucratiever worden?

Vraag 4

Bent u met de Partij voor de Dieren van mening dat het principe van “de vervuiler betaalt” niet opgaat als de grote vervuiler flinke winst maakt door de handel in emissierechten en, zoals in het geval van Shell, nog net zo veel CO2 uitstoot als toen het ETS begon? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Vraag 5
Bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken om historische emissierechten voor derden te beprijzen op de marktwaarde waarop ze verkregen zijn in plaats van de dan geldende marktwaarde, waardoor winst op emissierechten niet langer mogelijk is?

Vraag 6

Deelt u de mening dat de mogelijkheid te speculeren in emissierechten, onder andere door bedrijven die zelf deze rechten niet nodig hebben, zoals banken, niets bijdraagt aan het doel van het ETS om CO2-uitstoot te verminderen omdat het er niet voor zorgt dat de vervuiler betaalt? Zo nee, kunt u dit toelichten? Is de regering het met de Partij voor de Dieren eens dat een klimaatplicht, waarbij grote vervuilers wettelijk worden verplicht hun uitstoot terug te brengen, effectiever is dan het systeem van verhandelbare emissierechten?

Vraag 7

Bent u bereid zich in te zetten om het gebruik van geitenpaadjes in het ETS uit te sluiten, om te voorkomen dat grote bedrijven zoals Shell emissierechten oppotten en hiermee gaan speculeren? Zo ja, op welke manier? Zo niet, kunt u dit toelichten?

Vraag 8

Deelt u de mening dat het gratis weggeven van het ‘recht’ om te vervuilen, wat in het geval van Shell neerkomt op 90 procent van de emissierechten, haaks staat op onze gezamenlijke taak om de CO2-uitstoot versneld en drastisch terug te brengen? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Vraag 9

Vindt u dat een bedrijf als Shell, met een winst van 38,5 miljard euro in 2022, recht zou moeten hebben op nog meer overheidsgeld door maatwerkafspraken te maken? Zo ja, waarom bent u van mening dat hetzelfde doel niet bereikt zou kunnen worden door strengere regelgeving waarmee miljarden kunnen worden bespaard die kunnen worden geïnvesteerd in echte duurzaamheid?

Vraag 10

Bent u bereid zich in te zetten voor een additionele versnelling van het afschaffen van de gratis emissierechten binnen het ETS? Zo nee, kunt u dit toelichten?


[1] Groene Amsterdammer, 15-02-2024, ‘Opnieuw door morele ondergrens’.

Interessant voor jou

Vragen Kostic over de verkoop van illegaal gefokte dieren met ernstige erfelijke aandoeningen via Marktplaats

Lees verder

Vragen Kostic over de landelijke vrijstellingslijst en het toch niet uitvoeren van een aangenomen motie, vlak na gesprekken met de jagerslobby

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer