Privacy respec­teren


De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor de bescherming van de privacy van burgers. We vinden dat de overheid de veiligheid van burgers moet waarborgen zonder de privacy aan te tasten. Te vaak worden privacyrechten opzij geschoven onder het mom van veiligheid. Daarom is privacybescherming een belangrijk onderwerp voor de partij. De Partij voor de Dieren is door de Privacy Barometer erkend als een van de meest privacyvriendelijke partijen in Nederland. We baseren onze standpunten op wetenschappelijk onderzoek.

Bij het ontwikkelen van IT-systemen moeten strenge privacyregels worden gehanteerd. Bedrijven en overheden moeten verplicht worden om datalekken te melden. Systemen die privacy niet kunnen waarborgen, zoals landelijke elektronische dossiers, moeten worden afgeschaft. De Autoriteit Persoonsgegevens moet meer bevoegdheden krijgen om haar werk goed te kunnen doen.

Opsporings- en veiligheidsdiensten mogen alleen gegevens van burgers opvragen als er een concrete verdenking is die door de rechter is getoetst. Burgers moeten meer controle krijgen over hun opgeslagen gegevens en het recht hebben om uit datasystemen verwijderd te worden. Het aftappen van telefoons moet aan strengere normen voldoen en mag alleen plaatsvinden met toestemming van de rechter. De privacy van burgers moet altijd worden gerespecteerd, ook bij het gebruik van algoritmes door veiligheidsdiensten. Ook moet worden aangetoond dat de inzet van deze algoritmes niet leidt tot etnisch profileren.

De Sleepwet, die massale data-inzameling mogelijk maakte, wordt ingetrokken en vervangen door een nieuwe privacyvriendelijke Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De overheid moet zeer terughoudend zijn met het verzamelen en opslaan van gegevens van burgers. De voorgestelde ‘Super SyRi’-wet (WGS), waarbij de overheid en bedrijven massaal gegevens verzamelen, koppelen en analyseren, wordt niet ingevoerd.

  Cameratoezicht mag alleen tijdelijk en in risicogebieden plaatsvinden, en gezichtsherkenningstechnologie wordt niet toegestaan in de openbare ruimte. Ook wordt het ‘Camera in Beeld’-surveillancenetwerk gestopt.

  De invloed van buitenlandse machten op technologie en het internet wordt kritisch bekeken. Een taskforce wordt opgezet om spionage tegen te gaan en de AIVD deelt terughoudend gegevens met buitenlandse veiligheidsdiensten. Daar moet worden onderzocht hoe internetgiganten zoals Meta en Google meer verantwoordelijkheid kunnen nemen in de strijd tegen nepnieuws, zonder te veel macht te krijgen over de inhoud op hun platformen. Ook wordt microtargeting (waarbij heel gericht wordt geadverteerd) aan banden gelegd.

  Het standpunt Privacy respecteren is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer

  Gerelateerd

  Vragen