Kamer­vragen aan de minister van LNV over foie gras


Indiendatum: jun. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over foie gras

  1. Kent u het bericht ‘Hotels doen foie gras in de ban’1?
  2. Deelt u de mening dat het dwangvoederen van ganzen leidt tot ernstige verwondingen en spijsverteringsproblemen bij de dieren en om die reden zeer ongewenst is? Zo nee, waarom niet?
  3. Deelt u de mening dat het ziek maken van ganzen om zo hun levers kunstmatig te vergroten tot wel tien keer de normale omvang zou moeten stoppen? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat na het vrijwillig afzien van de verkoop/gebruik van foie gras door o.m. Tweede Kamer,Koninklijk huis, Rabobank, KLM, Bijenkorf , Makro, Bilderberg, Carlton en Mövenpick een totaal verkoopverbod overweging verdient? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid een importverbod in te stellen op producten zoals foie gras die overduidelijk het resultaat van marteling van dieren zijn? Zo nee, waarom niet?

1 (Trouw 9 juni 2009) http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2781928.ece/Hotels_doen_foie_gras_in_de_ban.html

Indiendatum: jun. 2009
Antwoorddatum: 15 jul. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op vragen van het lid Thieme (PvdD) over foie gras.

Vraag 1
Kent u het bericht “Hotels doen foie gras in de ban”?

Antwoord
Ja.

Vraag 2 en 3
Deelt u de mening dat het dwangvoederen van ganzen leidt tot ernstige verwondingen en spijsverteringsproblemen bij de dieren en het om die reden zeer ongewenst is? Zo nee, waarom niet?

Deelt u de mening dat het ziek maken van ganzen om zo hun levers kunstmatig te vergroten tot wel tien keer de normale omvang, zou moeten stoppen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Het is mij bekend dat de productiemethode van foie gras, waarbij ganzen onder dwang worden gevoederd veelal leidt tot ongerief. Ik ben geen voorstander van deze productiemethode. Zoals ik in mijn voortgangsrapportage over de Nota Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid heb aangegeven, streef ik in Europees verband naar een verbod op het dwangmatig voederen van ganzen.

Vraag 4 en 5
Deelt u de mening dat na het vrijwillig afzien van de verkoop/gebruik van foie gras door onder meer de Tweede Kamer, het Koninklijk huis, de Rabobank, de KLM, de Bijenkorf, de Makro, Bilderberg, Carlton en Mövenpick een totaal verkoopverbod overweging verdient? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid een importverbod in te stellen op producten zoals foie gras die overduidelijk het resultaat zijn van marteling van dieren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
In Nederland vindt geen productie plaats van foie gras. Ik verwelkom initiatieven van de private sector die rekening houden met dierenwelzijn bij het aanbieden of verkopen van voedselproducten.
Als de aanbiedende dan wel verkopende partijen hiertoe zelf besluiten, geven zij daarmee een zeer sterk signaal af. Een nationaal importverbod voor foie gras is in beginsel in strijd met het EG-verdrag en de WTO-regels. Daarom ben ik niet voornemens een verbod in te stellen.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van VROM en LNV over informatie aan consumenten over de relatie tussen voedsel en klimaatbelasting

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en VWS over verspreiding van het Mexicaanse griepvirus door varkens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer