Duurzaam bouwen


Klassieke bouwmaterialen zoals beton en staal hebben een grote CO2-voetafdruk. In de bouwwereld is de afgelopen jaren echter hard gewerkt aan recycling. Aan innovaties en technieken die minder energie gebruiken. En aan materialen die makkelijk te hergebruiken zijn. We moeten volop inzetten op biobased bouwen. Dat is bouwen met zo veel mogelijk natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen zoals hout, vlas en bamboe. Hierdoor kunnen gebouwen zelfs CO2 gaan opslaan.

Aardgasvrij wonen
Alle Nederlandse huizen moeten uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. Een gigantische opgave, omdat er maar liefst 7,7 miljoen woningen zijn in Nederland. De Partij voor de Dieren wijst op het risico van schijn-duurzame alternatieven, waarmee we via een omweg langer afhankelijk blijven van fossiele energie. Bijvoorbeeld het koppelen van kolencentrales, afvalcentrales en fossiele industrieën aan een warmtenet. Het klinkt aantrekkelijk: restwarmte die ontstaat door het verbranden van kolen en afval krijgt een bestemming. Maar het maakt huizen en wijken afhankelijk van fossiele industrieën en van kolen- of gascentrales.

Energieneutraal wonen
In en om onze woning kunnen we meer energie opwekken dan we gebruiken. Dat levert milieuwinst en een lage energierekening op. De Partij voor de Dieren wil dat nieuwbouw tenminste energieneutraal gebouwd wordt en dat bestaande gebouwen in hoog tempo energieneutraal worden gemaakt. Zonder stevige woningisolatie is energieneutrale bebouwing praktisch onmogelijk. Door een isolatienorm te introduceren, verzekeren we ons ervan dat die isolatie er ook daadwerkelijk komt. Bij het isoleren van woningen worden nestmogelijkheden voor vogels of vleermuizen ingebouwd.

Voor huiseigenaren komen er zo snel mogelijk gerichte financieringsinstrumenten, zoals gebouwgebonden financiering. Huurders die door slecht geïsoleerde woningen tegen hogere energierekeningen aanlopen moeten het recht krijgen om hun woning te laten verbeteren door de verhuurder.

Na-isolatie van bestaande woningen
Het isoleren van een bestaand gebouw kan onbedoeld leiden tot de dood van tientallen vleermuizen, die bijvoorbeeld in de spouwmuren leven, zonder dat iemand dat heeft gemerkt. Isolatie mag niet ten koste gaan van bedreigde diersoorten, zoals vleermuizen of zwaluwen. Dat betekent dat we bij de isolatie van woningen goed moeten onderzoeken of er geen bedreigde dieren worden gedood. Ook als dat tijd kost. Bij nieuwbouw van woningen wordt er natuurinclusief gebouwd, dat betekent dat er voldoende groen is en dat er nestgelegenheid wordt gecreëerd voor vleermuizen, vogels en insecten.

Het standpunt Duurzaam bouwen is onderdeel van: Groen en betaalbaar wonen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen