Braak­liggend terrein benutten


De Partij voor de Dieren wil dat braakliggende terreinen worden benut.

Door de economische crisis zijn veel bouwprojecten stopgezet en liggen veel voormalige bouwterreinen braak. Deze terreinen zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige bewonersinitiatieven en kunnen de leefbaarheid in de wijk vergroten. Omwonenden moeten actief betrokken worden bij de herontwikkeling van braakliggende terreinen, bijvoorbeeld voor stadslandbouw, natuurontwikkeling of collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. In de tussentijd kunnen terreinen ingericht worden als bijenveld.

Het standpunt Braakliggend terrein benutten is onderdeel van: Groen en betaalbaar wonen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer