Woon­crisis oplossen


Huizen zijn geen handelswaar. Huizen zijn om in te wonen, niet om een slaatje uit te slaan. Steeds meer mensen komen in de knel door hun hoge huur, of kunnen geen aanspraak maken op een huurwoning. De Partij voor de Dieren wil huisjesmelken en speculeren onaantrekkelijk maken door maatregelen in te voeren waarmee (lokaal) gestuurd kan worden op de verdeling van woningen.

Daarnaast wil de Partij voor de Dieren inzetten op de volgende punten:

  • Er moeten mogelijkheden blijven om de huurprijzen te maximeren. We willen het woningwaardenstelsel (WWS) dwingend maken, zodat we excessieve huurprijzen tegengaan en voorkomen dat huisbazen het puntensysteem voor kamers omzeilen. Huurwoningen in de vrije sector moeten ook onder het woningwaarderingsstelsel (WWS) vallen. Het WWS moet verplicht worden voor alle woningen. De WOZ-waarde van een woning mag niet langer meegenomen worden in het woningwaarderingsstelsel: zo voorkomen we dat woningen in populaire gebieden veel punten krijgen met exorbitante toegestane huren tot gevolg. Huren gaan zo omlaag.
  • De maximale inkomensgrens moet verhoogd worden zodat sociale huurwoningen toegankelijk worden voor meer mensen.
  • De huren moeten voor de komende vijf jaar bevroren worden
  • Kraken mag niet langer strafbaar zijn. De Wet kraken en leegstand van 2010 moet afgeschaft worden. Huizen zijn voor mensen, niet voor de winst.
  • Er moeten spelregels komen voor tijdelijke verhuur van woonruimte aan toeristen. Gemeenten moeten de ruimte krijgen om vakantieverhuur te beperken en te verbieden in gebieden waar dit voor overlast en verloedering zorgt.
  • Ook in de vrije sector moeten de maximale huurprijzen worden beperkt.
  • We willen een heffing op leegstand en braakliggende grond bij (woning)bouwprojecten zodat het onaantrekkelijk wordt om panden leeg te laten staan en te speculeren met bouwgrond.
  • De overdrachtsbelasting moet gedifferentieerd blijven: beleggers betalen meer, bewoners betalen minder. De overdrachtsbelasting wordt (deels) teruggestort als kopers binnen een jaar hun huis energieneutraal hebben gemaakt.
  • De Partij voor de Dieren wil het aantal panden dat een particuliere verhuurder mag verhuren beperken. Toegelaten instellingen zoals woningcorporaties krijgen meer investeringsmogelijkheden voor realisering van huurwoningen in het middensegment.

Het standpunt Wooncrisis oplossen is onderdeel van: Groen en betaalbaar wonen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer