Verbeter aanpak leegstand


De leegstand van kantoren en bedrijfsgebouwen in Nederland blijft maar toenemen. De Partij voor de Dieren vindt dat in plaats van nieuwbouw, leegstaande gebouwen via renovatie en herontwikkeling nieuw leven moet worden ingeblazen. We willen de bouw van nieuwe kantoren stoppen. Als kantoorpanden leeg blijven staan, krijgen ze geen belastingvoordeel meer. Na een half jaar leegstand moeten eigenaren een heffing betalen. Het moet daarnaast makkelijker worden om lege kantoorpanden een andere functie te geven, zoals wonen.

Om het bouwen van huizen goed te organiseren, gebruiken we een stappenplan: de woonladder. Eerst willen we bestaande gebouwen beter gebruiken, zoals kantoren ombouwen, leegstaande gebouwen aanpakken en mensen helpen om te verhuizen naar geschiktere woningen. Daarna willen we meer huizen bouwen in de steden, maar wel op een manier die de leefomgeving niet verslechtert. Als laatste willen we buiten de steden bouwen, maar alleen op plekken waar het natuurlijk evenwicht niet wordt verstoord. Als het kan, kunnen we boerenland omzetten in woonruimte.

Het standpunt Verbeter aanpak leegstand is onderdeel van: Groen en betaalbaar wonen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer