Winnen van teer­zandolie


De Partij voor de Dieren is tegen het winnen, verhandelen en gebruiken van teerzandolie. De winning van teerzandolie uit teerzand vormt een grote aanslag op ecosystemen. Om het teerzand te kunnen winnen worden op grote schaal bossen gekapt en worden water en bodem ernstig vervuild. Teerzandolie is vanwege de hoge CO2-uitstoot nog veel schadelijker voor het klimaat dan andere fossiele brandstoffen. Bovendien verwoest de oliewinning de leefgebieden van inheemse gemeenschappen. Mensen worden van hun land verdreven en worden ziek van de zware metalen en chemicaliën die in de hele voedselketen terug te vinden zijn. Deze verontreiniging veroorzaakt een extreem hoog aantal kankergevallen onder de lokale bevolking.

Het standpunt Winnen van teerzandolie is onderdeel van: Energie