Dier­trans­porten drastisch inperken


De Partij voor de Dieren wil minder transport van dieren. Het gesleep met dieren veroorzaakt veel problemen in de veehouderij. Het is slecht voor het welzijn en de gezondheid van de dieren. En het draagt bij aan de snelle verspreiding van dierziekten. Ook dierziekten die overgedragen kunnen worden op mensen.

In de bedrijven die dieren vervoeren, wordt vaak meer aandacht besteed aan geld verdienen dan aan het welzijn van de dieren. De regels die dieren moeten beschermen worden vaak niet goed nageleefd:

  • Vrachtwagens worden te vol geladen
  • Veel dieren hebben geen water en voer tijdens het transport
  • Dieren krijgen te weinig rust, zelfs bij slecht weer

Als er regels worden overtreden, worden vergunningen vaak niet ingetrokken. De Partij voor de Dieren wil dat de maximale tijd voor het vervoeren van levende dieren twee uur is. Op warme dagen (25 graden Celsius of meer) mogen dieren niet worden vervoerd. Er moet beter gecontroleerd worden op de Nederlandse en Europese vervoersregels.

Vervoer van levende dieren naar landen buiten de EU moet stoppen. Import van dieren buiten de EU moet ook stoppen. Eendagskuikens en kalfjes mogen niet meer worden vervoerd en de import van jonge kalfjes voor de kalvermesterij moet stoppen.

De Partij voor de Dieren wil ook dat vervoersbedrijven die dieren vervoeren extra betalen per gereden kilometer (kilometerheffing). En dat deze wagens een GPS-volgsysteem krijgen. Met dat GPS-volgsysteem kan precies worden gezien waar de vrachtwagens hebben gereden. Als vervoersbedrijven zich niet aan de regels houden, moet hun vergunning worden ingetrokken.

Om het vervoer van dieren te verminderen, wil de Partij voor de Dieren dat veehouders verplicht worden hun eigen dieren te fokken en ervoor zorgen dat de dieren naar een slachterij in de buurt gaan. Alleen als er een goede reden is, mag er apart gefokt en afgemest worden, maar dan moeten de dieren van één fokkerij komen en het aantal transporten moet beperkt worden tot maximaal twee keer (één keer naar de mestboerderij en één keer naar het slachthuis).

Het standpunt Diertransporten drastisch inperken is onderdeel van: Dierenrechten