Dier­trans­porten drastisch inperken


De Partij voor de Dieren wil het transport van dieren drastisch inperken. Gesleep met dieren is een van de grootste problemen in de intensieve veehouderij. Het welzijn en de gezondheid van dieren komen ernstig in het gedrang. Bovendien is transport een van de belangrijkste oorzaken van de snelle verspreiding van dierziekten, waaronder dierziekten die overgedragen kunnen worden op mensen.

De transportsector is zo gericht op wat dieren opleveren dat dierenwelzijn bijzaak is. De transportregels, die dieren zouden moeten beschermen, worden vaak overtreden:

  • Vrachtwagens worden voller geladen dan is toegestaan
  • Veel dieren hebben geen water en voer tot hun beschikking
  • De dieren krijgen onvoldoende rust en worden ook bij extreme weersomstandigheden vervoerd

Bij overtredingen worden vergunningen vaak niet ingetrokken. De Partij voor de Dieren wil dat de transporttijd van levende dieren maximaal twee uur duurt. Op warme dagen (dat wil zeggen: op dagen met een verwachte tempratuur van 25 graden Celsius of hoger) mogen dieren niet getransporteerd worden. Er komt veel strengere controle en handhaving van de Nederlandse en Europese transportregels.

Transporten van levende dieren naar landen buiten de EU zijn niet langer toegestaan. Aan import en doorvoer via de EU van dieren vanuit bijvoorbeeld de Verenigde Staten naar Azië komt per direct een einde. Eendagskuikens worden niet langer geëxporteerd en de hele wereld over gevlogen. Dit geldt ook voor kalfjes, die mogen niet meer op transport worden gezet. Er komt per direct een einde aan de import van jonge kalfjes voor de kalvermesterij.

Daarnaast moet een kilometerheffing voor diertransportwagens worden ingevoerd en de wagens moeten worden voorzien van een GPS-volgsysteem. Wanneer transporteurs welzijnsovertredingen begaan, moet hun vergunning worden ingetrokken.

De Partij voor de Dieren wil diertransporten verder inperken door veehouders te verplichten hun eigen dieren te fokken, zelf af te mesten en aan een slachterij in de regio te leveren. Gescheiden fokken en afmesten mag alleen als er sprake is van een één-op-één relatie met een bedrijf in de regio. De mesterij mag zijn dieren slechts van één fokkerij afnemen en het aantal transporten moet beperkt worden tot maximaal twee keer (één keer naar de mesterij en één keer naar het slachthuis).

Het standpunt Diertransporten drastisch inperken is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer