Vragen Ouwehand over de vrese­lijke import van kalfjes uit Ierland


Indiendatum: 15 feb. 2024

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de vreselijke import van kalfjes uit Ierland

1. Wat dacht u toen u zag dat de Nederlandse kalversector ook in 2023 wéér meer kalfjes uit Ierland naar Nederland heeft gehaald -een ‘recordaantal’ van meer dan 106.000 kalfjes-, ondanks uw gesprekken met de sector over deze ontwikkeling die ook u zorgwekkend heeft genoemd?[1],[2],[3]

2. Kunt u bevestigen dat u al jaren zegt een verbod te willen op langeafstandstransporten van ongespeende dieren, zoals de piepjonge Ierse kalfjes die tot wel 50 uur onderweg zijn naar Nederland, waarbij uit onderzoek van Eyes on Animals, L214 en Ethical Farming Ireland bij herhaling is gebleken dat de dieren ernstig worden mishandeld op Franse ‘rustplaatsen’ waar kalfjes worden geschopt, geslagen met stokken en peddels en worden voortgesleept aan hun staart, oren en benen?[4]

3. Kunt u bevestigen dat de veewagens waarmee jonge kalfjes uit Ierland worden vervoerd geen systemen aan boord hebben waaruit ze melk kunnen drinken?

4. Kunt u bevestigen dat elk transport met ongespeende kalfjes per boot van Ierland naar het Europese vasteland in principe de Europese regels overtreedt, aangezien de kalfjes tijdens de 19 uur durende overtocht met de veerboot van Ierland naar Frankrijk geen melk kunnen drinken in de veewagens waar zij in blijven staan?

5. Bent u bereid om opnieuw contact op te nemen met de Ierse autoriteiten en ze te wijzen op het feit dat ze goedkeuring geven aan transporten die niet zouden mogen worden goedgekeurd en ze met klem te verzoeken daar zo snel mogelijk mee te stoppen? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om, als de Ierse autoriteiten vervolgens nog steeds weigeren te stoppen met het goedkeuren van deze transporten, de Europese Commissie te verzoeken een EU-inbreukprocedure tegen Ierland te starten? Zo nee, waarom niet?

7. Kunt u bevestigen dat ook de drenksystemen waar kalfjes tijdens transport water uit zouden moeten kunnen drinken, vaak niet geschikt zijn? Kunt u bevestigen dat u hier al jaren van op de hoogte bent, aangezien andere EU lidstaten door Nederland meermaals zijn gewezen op de noodzaak van flexibele spenen waar kalfjes uit kunnen drinken, zonder dat dit heeft geleid tot aanpassingen in andere landen van de EU? Wat gaat u hier aan doen?

8. Heeft u gezien dat door Ierse kalverexporteurs nu voor de zoveelste keer wordt gesproken over het onzalige plan om kalfjes op het vliegtuig te zetten?[5] Veroordeelt u dit nog steeds?[6] Op welke wijze gaat u dit kenbaar maken aan de Ierse autoriteiten?

9. Kunt u bevestigen dat de kalversector en de VanDrie Group weliswaar op papier hebben beloofd om voor 2026 een einde te maken aan de import van kalfjes uit Ierland, maar in de praktijk jaar na jaar weer meer dieren naar Nederland slepen?[7],[8]

10. Kunt u bevestigen dat u al vele jaren zegt hierover in gesprek te gaan met de kalversector en ze te wijzen op hun verantwoordelijkheid?

11. Wat hebben deze gesprekken volgens u concreet opgeleverd?

12. Erkent u dat de Tweede Kamer bij herhaling zeer duidelijk heeft gemaakt dat er een einde moet komen aan deze vreselijke transporten kalfjes, gelet op de aangenomen moties van de Partij voor de Dieren en van D66?[9],[10],[11]

13. Als de kalversector niet levert en de Ierse autoriteiten de regels blijven negeren: wat gaat u doen om dit dierenleed tegen te gaan?

14. Kunt u deze vragen ieder afzonderlijk en binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

[1] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/01/11/nederland-importeert-minder-kalveren
[2] RVO-cijfers import kalveren 2023
[3] Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 2405
[4] Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, Aanhangsel van de Handelingen nr. 3546
[5] https://www.boerderij.nl/ieren-willen-kalveren-per-vliegtuig-exporteren
[6] Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 2405
[7] https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2019/10/Sectorplan-Versnelling-Verduurzaming-Kalverhouderij.pdf
[8] https://jaarverslag.vandriegroup.nl/FbContent.ashx/pub_1000/downloads/v210705141238/VanDrie_Group_MVO_verslag_2020.pdf
[9] Aangenomen motie Vestering, Kamerstuk 28286-1309
[10] Aangenomen motie Ouwehand, Kamerstuk 25295-346
[11] Aangenomen motie Tjeerd de Groot en Grinwis, Kamerstuk 36410-XIV-53

Interessant voor jou

Vragen Teunissen over het verstrekken van een toegangspas voor COP28 aan GasLog

Lees verder

Vragen Kostic over de verkoop van illegaal gefokte dieren met ernstige erfelijke aandoeningen via Marktplaats

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer