Vragen Kostic over ongeval met trans­port­wagen met kippen


Indiendatum: 19 apr. 2024

Vragen van het lid Kostić (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht

Dagen na ongeval met vrachtwagen vindt gezin nog tientallen halfkale kippen: ‘Wat hier gebeurt, kan echt niet’’.

 1. Heeft u gezien dat er dagen na een ongeval met een transportwagen met kippen nog steeds tientallen halfkale kippen worden aangetroffen naast de N65?[1]
 2. Wat ging er door u heen toen u las dat een omwonende die de kippen aantrof het ongeval als volgt omschreef: “De hele weg lag bezaaid met pluisjes maar ik hoorde ook een enorm gekrijs. Pas toen ik dichterbij kwam zag ik het bloed, de dode en gewonde kippen, afgerukte lichaamsdelen én nog levende kippen volledig in de stress. Het was afschuwelijk.”?
 3. Hoe verklaart u de uitspraak van de omwonende waaruit blijkt dat de kippen ook gedurende het transport al een slecht welzijn hadden: “Hoe ze eruit zagen heeft ons geshockeerd. Zwaar ondervoed en half kaal. Om te janken. Dat heeft ons echt geraakt”?
 4. Wat vindt u ervan dat een omwonend gezin vlak na het ongeval, maar ook in de dagen erna, zoveel mogelijk kippen probeerde te redden omdat zij zagen dat ‘er verder niemand was die zich om de kippen bekommerde’?
 5. Kunt u bevestigen dat artikel 2.1 lid 6 van de Wet dieren stelt dat eenieder verplicht is om een hulpbehoevend dier hulp te bieden?
 6. Kunt u aangeven in hoeverre de betreffende transporteur zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en de resterende levende kippen heeft opgevangen en/of de benodigde zorg heeft verleend? Zo nee, waarom niet?
 7. Indien de betreffende transporteur zich niet heeft bekommerd om de resterende levende kippen, welke stappen worden er dan tegen hem ondernomen?
 8. Kunt u bevestigen dat er geen kippen zijn opgevangen door de politie?
 9. Kunt u bevestigen dat er geen kippen zijn opgevangen door Rijkswaterstaat?
 10. Kunt u bevestigen dat er geen kippen zijn opgevangen door de NVWA?
 11. Kunt u bevestigen dat er door de bevoegde instanties geen hulp is ingeschakeld van de Dierenambulance of andere dierenhulporganisaties?
 12. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor hulp aan de dieren bij een dergelijk ongeluk?
 13. Wie handhaaft hierop en waarom is dat niet gedaan? Wordt er alsnog voor gezorgd dat er wordt gehandhaafd en de transporteur sancties krijgt?
 14. Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat kippen bij een verkeersongeval aan hun lot worden overgelaten? Zo nee, waarom niet?
 15. Deelt u de mening dat hulp aan dieren bij een dergelijk ongeval niet afhankelijk moet zijn van de welwillendheid van omwoners? Zo nee, waarom niet?
 16. Hoe verklaart u dat dode en levende kippen, dagen na het ongeluk nog worden aangetroffen in de omgeving? Hadden deze kippen niet moeten worden opgehaald en/of verzorgd door de betreffende transporteur of de bevoegde instanties?
 17. Wat gaat u op de korte termijn doen om ervoor te zorgen dat de resterende levende kippen zorg krijgen, conform artikel 2.1 lid 6 van de Wet dieren?
 18. Wat gaat u op de korte termijn doen om het betreffende gezin, dat vrijwillig de zorg van vele zwaargewonde kippen op zich heeft genomen, te ondersteunen en te bedanken?
 19. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

[1] https://www.pzc.nl/binnenland/dagen-na-ongeval-met-vrachtwagen-vindt-gezin-nog-tientallen-halfkale-kippen-wat-hier-gebeurt-kan-echt-niet~a4b7910c/

Interessant voor jou

Vragen Teunissen en Kostic over het gebruik van onnodig geweld tegen vreedzame klimaatdemonstranten

Lees verder

Vragen Ouwehand en Kostic over de toelating van glyfosaat met tien jaar verlengen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer