Dier­transport drastisch inperken


De Partij voor de Dieren wil het transport van dieren drastisch inperken. Gesleep met dieren is een van de grootste problemen in de intensieve veehouderij. Het welzijn en de gezondheid van dieren komen ernstig in het gedrang.

De transportsector is zo gericht op wat dieren opleveren dat dierenwelzijn bijzaak is. De transportregels, die dieren zouden moeten beschermen, worden vaak overtreden; vrachtwagens worden voller geladen dan is toegestaan en veel dieren hebben geen water en voer tot hun beschikking. De dieren krijgen onvoldoende rust en worden ook bij extreme weersomstandigheden vervoerd. Bovendien is transport een van de belangrijkste oorzaken van de snelle verspreiding van dierziekten, waaronder dierziekten die overgedragen kunnen worden op mensen.

Hoewel Nederlandse varkenstransporten regelmatig van de weg worden gehaald wegens een overtreding, worden vergunningen niet ingetrokken. De Partij voor de Dieren wil dat de transporttijd van levende dieren tot maximaal twee uur wordt beperkt. Op warme dagen mogen dieren niet op transport worden gezet. Daarnaast moet een kilometerheffing voor diertransportwagens worden ingevoerd en de wagens moeten worden voorzien van een GPS-volgsysteem. Wanneer transporteurs welzijnsovertredingen begaan, moet hun vergunning worden ingetrokken.

De Partij voor de Dieren wil diertransporten verder inperken door veehouders te verplichten hun eigen dieren te fokken, zelf af te mesten en aan een slachterij in de regio te leveren. Gescheiden fokken en afmesten mag alleen als er sprake is van een één-op-één relatie met een bedrijf in de regio. De mesterij mag zijn dieren slechts van één fokkerij afnemen en het aantal transporten moet beperkt worden tot maximaal twee keer (één keer naar de mesterij en één keer naar het slachthuis).

Het standpunt Diertransport drastisch inperken is onderdeel van: Vee-industrie afschaffen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Dieren komen er bekaaid vanaf bij Carola Schouten

Geen stap vooruit voor landbouwdieren in 2019

Dieren in de veehouderij komen er bekaaid vanaf met dit kabinet, concludeert de Partij voor de Dieren aan de hand van de jaarstukken 2019 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Minister Carola Schouten deed toezeggingen met maatregelen te komen om onder meer stalbranden, sterfte onder jonge dieren en diertransporten aan te pakken, maar ze kwam geen enkele van haar belof...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws