CO2-heffing


De Partij voor de Dieren is een voorstander van een uniforme CO2-heffing die van toepassing is op de volledige uitstoot van alle typen broeikasgassen en alle economische sectoren.

Gezien de ernst van de klimaatcrisis is voor alle sectoren een stevige fiscale prikkel om te verduurzamen hard nodig. Zonder een heffing op uitstoot blijft het risico op verder uitstelgedrag bestaan.

Het voordeel van een uniforme heffing is dat het duidelijk wordt gemaakt dat elke ton uitstoot, ongeacht de bron, bijdraagt aan de klimaatcrisis. Door het schrappen van uitzonderingsposities zullen grootverbruikers veel meer gaan betalen en wordt verduurzaming gestimuleerd. De vervuiler betaalt.

Het standpunt CO2-heffing is onderdeel van: Klimaat- en milieubeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws