CO2-heffing


De Partij voor de Dieren is een voorstander van een uniforme CO2-heffing die van toepassing is op de volledige uitstoot van alle typen broeikasgassen en alle economische sectoren.

Gezien de ernst van de klimaatcrisis is voor alle sectoren een stevige fiscale prikkel om te verduurzamen hard nodig. Zonder een heffing op uitstoot blijft het risico op verder uitstelgedrag bestaan.

Het voordeel van een uniforme heffing is dat het duidelijk wordt gemaakt dat elke ton uitstoot, ongeacht de bron, bijdraagt aan de klimaatcrisis. Door het schrappen van uitzonderingsposities zullen grootverbruikers veel meer gaan betalen en wordt verduurzaming gestimuleerd. De vervuiler betaalt.

Het standpunt CO2-heffing is onderdeel van: Klimaat- en milieubeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

CO2-opslag onder de grond buiten­pro­por­ti­oneel veel gesub­si­dieerd

PvdD stelt vragen over rol van industrielobby op subsidiebeleid

Van het totaal beschikbare budget voor de energietransitie gaat een fors deel naar ondergrondse CO2-opslag. CO2 opslaan onder de grond is volgens de Partij voor de Dieren geen oplossing voor CO2 reductie, omdat bedrijven door kunnen gaan met hun vervuilende productie. Onderzoek van Follow the Money[1] suggereert nu dat juist de meest vervuilende bedrijven er bij de Nederlandse overheid op hebben a...

Vragen